* Πετζετάκις: Η εταιρεία ενημέρωσε τις χρηματιστηριακές αρχές ότι οι διαπραγματεύσεις με τον επενδυτικό οίκο του εξωτερικού βαίνουν προς το τελικό στάδιο της συμφωνίας. Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση χρέους με την εξαγορά των ομολογιακών δανείων της εταιρείας από τον επενδυτή με μακροπρόθεσμη ανανέωση αυτών αλλά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εντός του μηνός Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο της Πετζετάκις θα ορίσει ημερομηνία γενικής συνέλευσης με θέματα: α) την έγκριση της οριστικής συμφωνίας και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

* Μαθιός Πυρίμαχα: Η εισηγμένη εταιρεία πιστοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2010 από τον γερμανικό οργανισμό Κiwa Ιnternational Cert GmbΗ με το πιστοποιητικό SCC** 2006 (Safety Checklist for Contractors). Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε έργα κατασκευών και συντήρησης πυριμάχων σε βιομηχανικές μονάδες, όπως χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια και μονάδες παραγωγής ενέργειας σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

* Ευρωπαϊκή Πίστη: Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της εταιρείας η πρόταση του ΔΣ για τη διανομή μερίσματος σχετικά με τη διάθεση διανομής μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009. Μετά τον φόρο 10% το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,036 ευρώ. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 1η Ιουνίου 2010 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 26.05.2010. Από τις 21.5.2010 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Το σώμα των μετόχων αποφάσισε επίσης και την αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 1,15 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το παραπάνω ποσό δεν θα αξιοποιηθεί για τη μείωση του υφιστάμενου δανεισμού αλλά θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας.

* Εμπορική Τράπεζα: Ξεκίνησε χθες από τα καταστήματα της τράπεζας η διάθεση του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου Εmporiki Ρrotected Fund Μidas V (προστατευμένου κεφαλαίου), σε συνεργασία με την Αmundi Ελλάς ΑΕΔΑΚ, θυγατρική του γαλλικού ομίλου Αmundi, στον οποίο συμμετέχει κατά 75% o μέτοχος πλειοψηφίας της Εμπορικής Τράπεζας Credit Αgricole SΑ. Πρόκειται για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με ειδικά χαρακτηριστικά, διάρκειας 5 ετών, που εγγυάται το 100% του αρχικά επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη του (υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που περιγράφονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο). Η τελική απόδοση του Εmporiki Ρrotected Fund Μidas V συνδέεται με τη μέση απόδοση ενός επενδυτικού καλαθιού 15 επιλεγμένων μετοχών που συνθέτουν τους δείκτες Dow Jones Εurostoxx 50 και S&Ρ 500 παρέχοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα μιας διαφοροποιημένης επένδυσης με έκθεση σε μεγάλες εταιρείες της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής οικονομίας.