Σημαντική θεωρεί η Deutsche Τelekom τη συνεισφορά του ΟΤΕ στα αποτελέσματά της. Μάλιστα, όπως επισημαίνει σε σχετική της έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του γερμανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου, όπως φαίνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου, οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά και των αποτελεσμάτων του ΟΤΕ και των θυγατρικών του στις οικονομικές της καταστάσεις. Η Deutsche Τelekom εκτιμά παράλληλα ότι ο ΟΤΕ θα ωθήσει τα αποτελέσματα ΕΒΙΤDΑ σε περίπου 2 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2009 στο οποίο ενοποιείται ο Οργανισμός.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ, όπως ανακοινώθηκε χθες, ανήλθαν για το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 266,7 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας άνοδο της τάξεως του 89%. Η εξέλιξη αυτή ήταν όμως αναμενόμενη, κυρίως λόγω του αντιλογισμού μέρους του κόστους του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης του 2005-2006. Σημειώνεται ότι ο αντιλογισμός κόστους ανήλθε σε 201,9 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2009, που αντιστοιχεί στο 4% της συνεισφοράς του ελληνικού Δημοσίου.

Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ παρουσίασε μείωση κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2008, για να διαμορφωθεί σε 1.454,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.537,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας τα έσοδα επηρεάστηκαν από την πίεση του ανταγωνισμού. Παρ΄ όλα αυτά διατηρήθηκε η ισχυρή αύξηση στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις, ενώ και τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία παρουσίασαν αύξηση άνω του 3%.

Χαμηλότερο εμφανίστηκε το προσαρμοσμένο περιθώριο ΕΒΙΤDΑ (λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων) του ομίλου στο 36,6%, ενώ το περιθώριο ΕΒΙΤDΑ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδος επηρεάστηκε από αυξήσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας και στη σταθερή τηλεφωνία της Ρουμανίας επηρεάστηκε από προσαρμογές στα έσοδα. Ακόμη, ανθεκτικό ήταν το ΕΒΙΤDΑ στην κινητή τηλεφωνία παρά την πίεση του ανταγωνισμού και τις μεγάλες μειώσεις στα τέλη διασύνδεσης. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός βρίσκεται κάτω από 4,5 δισ. ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2007.