Καθαρότερες θάλασσες και λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου υπόσχεται το πρώτο μεγάλο πλοίο το οποίο κινείται μερικώς με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας και απέπλευσε πρόσφατα από το λιμάνι Κόμπε της Ιαπωνίας. Το «Αuriga Leader», ένα φορτηγό 60.213 τόνων το οποίο μπορεί να μεταφέρει 6.400

αυτοκίνητα, είναι εξοπλισμένο με 328 ηλιακούς συλλέκτες οι οποίοι παράγουν ημερησίως 40 κιλοβάτ ηλεκτρικού ρεύματος, εξασφαλίζοντας το 0,2%-0,3% της ενέργειας που απαιτεί η προώθησή του. Η επίδοση φαίνεται μικρή αλλά θεωρείται επίτευγμα για ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους. Οι κατασκευαστές τουτα ναυπηγεία Νippon Υusen και η πετρελαϊκή Νippon Οil- αισιοδοξούν ότι σύντομα θα επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.