Κάτω από τα 40 δολάρια υποχώρησε η τιμή του αργού πετρελαίου παρά την απόφαση του ΟΡΕC για μείωση της παραγωγής.