Χτύπησε την αγορά αυτοκινήτου και στην Ελλάδα η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση καθώς μειώθηκε η κυκλοφορία καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξωτερικού. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2008 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 335.946 αυτοκίνητα παρουσιάζοντας μείωση 6,2%. Εξάλλου, η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών (άνω των 50 cc) κατά το 2008 ανήλθε σε 99.534 έναντι 99.485 το 2007 παρουσιάζοντας ελάχιστη, οριακή αύξηση.