Επιβάλλεται, επιτέλους, ο Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου για κάθε έλληνα πολίτη, μετά από καθυστέρηση 12 χρόνων στην υλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αλέκος Παπαδόπουλος έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν το ταχύτερο σε ένα από τα πιο ουσιώδη μέτρα εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.


Ο Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου θα συνοδεύει πλέον κάθε έλληνα πολίτη και θα περιλαμβάνει: το δελτίο ταυτότητας, τις ληξιαρχικές πράξεις, το εκλογικό βιβλιάριο και τον αριθμό εκλογικού καταλόγου, το διαβατήριο, το ασφαλιστικό βιβλιάριο, το φορολογικό μητρώο, την άδεια οδηγού, το μητρώο αρρένων, το δημοτολόγιο, το προξενικό μητρώο, το ποινικό μητρώο κλπ. Στις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών εκτιμάται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η έκδοση των νέων προσωρινών δελτίων ταυτότητας και η εγγραφή των νεογέννητων στα ληξιαρχεία, στα δημοτολόγια κλπ. θα πραγματοποιείται με βάση τον ΕΚΑΜ.


Υπολογίζεται, ταυτοχρόνως, ότι με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που έχει «παγώσει» από το 1990, σε δύο ­ το αργότερο ­ έτη θα έχει εγκατασταθεί το μηχανογραφικό σύστημα στο οποίο θα περιληφθούν όλοι οι έλληνες πολίτες.


Η απόφαση του υπουργού κ. Παπαδόπουλου για ενεργοποίηση του ΕΚΑΜ κατέστη δυνατή μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Ο νέος νόμος ήταν η προϋπόθεση εφαρμογής του ΕΚΑΜ, η οποία είχε τεθεί από τον νόμο 1599 του 1986. Από τις 11-6-1986 που δημοσιεύθηκε ο Ν. 1599 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χρειάστηκαν ακριβώς 11 χρόνια για να εκπληρωθεί η στοιχειώδης προϋπόθεση εφαρμογής του!


Σύμφωνα με τον νέο νόμο, κάθε πολίτης αποκτά ένα «μανδύα προστασίας» των ατομικών δεδομένων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ­ χωρίς καμιά προϋπόθεση ή περιορισμό ­ της ατομικής «ηλεκτρονικής μερίδας» εκάστου. Κάθε πολίτης δηλαδή ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ελέγχει τον «ηλεκτρονικό φάκελό» του. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διασύνδεση των δικτύων με προσωπικά στοιχεία και δεδομένα, όπως π.χ. τα ιατρικά αρχεία νοσοκομείων ή και οικονομικών δεδομένων. Δεν θα μπορεί δηλαδή άλλος ιδιώτης ή κρατικός φορέας να εισέρχεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠΥΟ και να ερευνά τα φορολογικά στοιχεία κάποιου πολίτη, ούτε φυσικά σε αρχεία νοσοκομείων κλπ. για να αποσπά απόρρητα στοιχεία που αφορούν τον απαραβίαστο ιδιωτικό χώρο.


Τα πλεονεκτήματα για τον πολίτη, σύμφωνα με τους υπεύθυνους παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών, από την εφαρμογή του ΕΚΑΜ είναι αυτονόητα: απόλυτη απλούστευση κάθε σχέσης με δημόσια υπηρεσία, αυτόματη παροχή κάθε είδους πιστοποιητικού, χωρίς καμιά καθυστέρηση, «τέρμα στις ουρές, στις αναμονές και στους καβγάδες, τόσο για τον πολίτη όσο για τον υπάλληλο», τονίζει αισιόδοξα ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών.


Θα υπάρξει επίσης εξορθολογισμός και διαφάνεια σε εκτεταμένες περιοχές του Δημοσίου. Για παράδειγμα, το 1985 είχε υπολογιστεί ότι κυκλοφορούσαν 100.000 επιπλέον ταυτότητες των δικαιούχων πολιτών! Επίσης μηδενίζεται η δυνατότητα διπλοψηφίας κλπ. στις εκλογές, ενώ διευκολύνονται όλες οι συναλλαγές και δικαιοπραξίες του πολίτη με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους.


Πέραν όλων αυτών, όμως, το πραγματικό «ζουμί» της ιστορίας του ΕΚΑΜ βρίσκεται στην αναπόφευκτη ζεύξη του ΕΚΑΜ με το σύστημα Taxis. Είναι φανερό ότι η ηλεκτρονική διασύνδεση των συνολικών οικονομικών πράξεων και συναλλαγών θα αποτελέσει τον τελικό φραγμό τόσο στην παραοικονομία όσο και στην κάθε είδους φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή κλπ. Με απλά λόγια, αν ισχύσει σε δύο χρόνια ο ΕΚΑΜ και βρει έτοιμο το Taxis, έρχεται και το τέλος της εποχής του φτωχού κράτους με τους ευημερούντες πολίτες και θα τεθούν τα θεμέλια του οικονομικά εύρωστου κράτους με δίκαια και αναλογικά φορολογούμενους πολίτες.


Ο υπουργός κ. Α. Παπαδόπουλος, ο οποίος γνωρίζει ότι η εφαρμογή του ΕΚΑΜ θα προσκρούσει σε ποικίλες αντιδράσεις, έχει τη στήριξη του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στην άμεση προώθηση των αναγκαίων μέτρων, αλλά έχει και την επιστημονική αρωγή μιας λαμπρής ομάδας έμπειρων τεχνοκρατών και επιστημόνων, με επικεφαλής τον αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, καθηγητή Πληροφορικής και πρόεδρο του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Σιδερίδη, που εγγυώνται τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων.


Αν τα πράγματα αποδειχθούν έτσι, λάβετε θέσεις για τον αριθμό σας. Συμφέρει όσους δεν έχουν τίποτα να χάσουν εξ αυτού.