Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων

Φόρο από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια, από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα και 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια επιβάλλει το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ».
Εκτός από το βασικό φόρο ιδιοκτησίας, από το 2014 και κάθε χρόνο, όλοι οι ιδιοκτήτες πάσης φύσεως ακινήτων – πλην αγροτεμαχίων- θα πληρώνουν και συμπληρωματικό φόρο, στα πρότυπα του ΦΑΠ, εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας τους , υπερβαίνει , σε όρους ξεπερασμένων αντικειμενικών αξιών, τα 300.000 ευρώ.
Με το νέο μόνιμο και διπλό χτύπημα στα ακίνητα, όσοι φορολογούμενοι έχουν μόνο σπίτια στην κατοχή τους θα πληρώσουν λιγότερο σε σχέση με το «έκτακτο» χαράτσι μέσω ΔΕΗ ενώ ελαφρύνσεις θα έχουν ακόμα και όσοι είναι υπόχρεοι σε ΦΑΠ.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο

Η κλίμακα του βασικού φόρου για τα σπίτια είναι ηπιότερη σε σχέση με το χαράτσι της ΔΕΗ όπου οι συντελεστές ξεκινούσαν από τα 2,55 και έφταναν έως τα 13,60 ευρώ ανά τετραγωνικό.
Για τους οικοπεδούχους, ο λογαριασμός είναι βαρύς καθώς μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από το χαράτσι , αλλά η τελική μορφή του νομοσχεδίου επιφυλάσσει σαφώς ηπιότερη μεταχείριση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο.
Για τους αγρότες ο τελικός λογαριασμός μετά την εξαίρεση των αγροτικών κτισμάτων από το φόρο αλλά και τη μείωση του βασικού φόρου στο 1 ευρώ το στρέμμα, οι επιβαρύνσεις είναι μικρές .
Στην τσιμπίδα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με διαφορετική ονομασία, θα συνεχίσουν να πιάνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Ο ΦΑΠ που ισχύει τα τελευταία χρόνια, με αφορολόγητο όριο τα 200.000 ευρώ αλλάζει όνομα και βαφτίζεται «συμπληρωματικός φόρος», προκειμένου όπως υποστηρίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Η κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου, ξεκινά με χαμηλούς συντελεστές 0,1% για τα πρώτα 100.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ και 0,2% για τα επόμενα 100.000 ευρώ. Ο ανώτερος συντελεστής αγγίζει τελικά το 1% αλλά επιβάλλεται για ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Έτσι, φορολογούμενος με συνολική ακίνητη περιουσία 400.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με ΦΑΠ 100 ευρώ όταν με βάση την ισχύουσα φέτος κλίμακα καλείται να πληρώσει 200 ευρώ.
Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, έχουν ενσωματωθεί διορθώσεις οι οποίες προέκυψαν μετά τις παρατηρήσεις γαλάζιων και πράσινων βουλευτών και οδηγούν σε ηπιότερη φορολογική μεταχείριση για γιαπιά , ακίνητα υπό απαλλοτρίωση και διατηρητέα, ενώ γίνονται ελαστικότερα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη μείωση του φόρου κατά 50% ή την πλήρη απαλλαγή για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.
Πότε πληρώνεται ο φόρος – ποιοι γλιτώνουν
Οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία με επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ συνθέτουν το διαβατήριο για τη μείωση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων στο μισό ενώ πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με ανηπηρία άνω του 80% που καλύπτουν επίσης τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ο φόρος θα εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5%, είτε σε μηνιαίες δόσεις έως το τέλος κάθε έτους, με έναρξη πληρωμής των δόσεων τον επόμενο μήνα από την εκκαθάριση. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 10 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών, στο τελικό σχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ, έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις όσον αφορά τα κριτήρια μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, προκειμένου για φορολογούμενους οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής του φόρου.
Έτσι, το εισοδηματικό όριο αυξήθηκε από τα 7.000 στα 9.000 ευρώ και απαλείφθηκαν τα πρόσθετα κριτήρια για κατοχή οικοπέδων και αγροτεμαχίων .
Στη νέα του μορφή το άρθρο7 για τη «χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου» προβλέπει ότι:
Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση 50$% στο φορολογούμενο, την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον /την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος
Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα, ο υπόχρεος φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ .
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Προκειμένου για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή για άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον πληρούνται σωρευτικά και τα παραπάνω κριτήρια.
Η πληρωμή
Μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα προκύπτει ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής αλλά και έκπτωση 1,5% επί του οφειλόμενου φόρου σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, προβλέπει το νομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Τέλος με τις διατάξεις του νομοσχεδίου μπαίνει φρένο στις μεταβιβάσεις ακινήτων αν προηγουμένως δεν έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ. Προβλέπεται ότι είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε συμβολαιογραφική πράξη, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, από το οποίο να προκύπτει ότι είτε έχει εξοφληθεί ο φόρος, είτε έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής , είτε έχει υπάρξει νόμιμη απαλλαγή.
Η κλίμακα φόρου για τα σπίτια
Τιμή Ζώνης
Φ.Ζ.
Βασικός Φόρος (Β.Φ.)
(€/μ2)
(€/μ2)
0
500
1
2,00
501
750
2
2,80
751
1.000
3
2,90
1.001
1.500
4
3,70
1.501
2.000
5
4,50
2.001
2.500
6
6,00
2.501
3.000
7
7,60
3.001
3.500
8
9,20
3.501
4.000
9
9,50
4.001
4.500
10
11,10
4.501
5.000
11
11,30
5.001
+
12
13,00
Και οι συντελεστές
Παλαιότητας Κτίσματος
Παλαιότητα
Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσματος
(Σ.Π.Κ.)
26 έτη και άνω
1,00
20 έως 25 έτη
1,05
15 έως και 19 έτη
1,10
10 έως και 14 έτη
1,15
5 έως και 9 έτη
1,20
Μέχρι και 4 έτη
1,25
Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.
Συντελεστής Ορόφου
Όροφος
Συντελεστής Ορόφου
(Σ.Ο.)
Υπόγειο
0,98
Ισόγειο και 1ος
1,00
2ος και 3ος
1,01
4ος και 5ος
1,02
6ος και άνω
1,03
Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.
Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.
Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.
Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.
Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.
Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4
Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5.
Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).
Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).
Η κλίμακα φόρου για τα οικόπεδα
Μοναδιαία αξία (€/μ2)
Φ.Ζ.
Συντελεστής φόρου
(€/μ2)
0,01
2,00
01
0,003
2,01
4,00
02
0,006
4,01
6,00
03
0,010
6,01
10,00
04
0,015
10,01
14,00
05
0,023
14,01
20,00
06
0,030
20,01
50,00
07
0,060
50,01
75,00
08
0,120
75,01
100,00
09
0,150
100,01
150,00
10
0,200
150,01
200,00
11
0,300
200,01
300,00
12
0,450
300,01
400,00
13
0,600
400,01
500,00
14
0,800
500,01
600,00
15
1,000
600,01
700,00
16
1,300
700,01
800,00
17
1,500
800,01
900,00
18
1,700
900,01
1.000,00
19
1,900
1.000,01
1.500,00
20
2,500
1.500,01
2.000,00
21
3,000
2.000,01
3.000,00
22
4,000
3.000,01
4.000,00
23
6,000
4.000,01
5.000,00
24
7,500
5.000,01
+
25
9,000
Και οι συντελεστές
Πρόσοψης
1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό,
1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και
0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.
Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) x ΣΦ.
Αγροτεμάχια
Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση
Και οι συντελεστές
Συντελεστής Θέσης
Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)
(€/μ2)
Συντελεστής Θέσης
(ΣΘ.)
0,1
0,49
1,0
0,5
0,99
1,1
1
1,99
1,2
2
2,99
1,3
3
4,99
1,5
5
6,99
1,7
7
9,99
2,0
10
14,99
2,3
15
19,99
2,5
20
+
3,0
ντελεστ απαλλοτρού Τετραγώνου
Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.)
Χρήση γηπέδου
Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)
Δάσος ή δασική έκταση
0,1
Βοσκότοπος
0,5
Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες)
2,0
Μεταλλείο – Λατομείο
5,0
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής
8,0
Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.
Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.)., ο οποίος ορίζεται σε 0,75.
Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.
Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).
Η κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)
Συντελεστής
0,01
300.000
0,0%
300.000,01
400.000
0,1%
400.000,01
500.000
0,2%
500.000,01
600.000
0,3%
600.000,01
700.000
0,6%
700.000,01
800.000
0,7%
800.000,01
900.000
0,8%
900.000,01
1.000.000
0,9%
Υπερβάλλον
1,0%
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk