Σε μείωση των τιμών-στόχων επτά ελληνικών τραπεζών προχώρησε η JΡ Μorgan. Ειδικότερα ο οίκος «έκοψε» για την Εθνική Τράπεζα την τιμή-στόχο στα 9,80 ευρώ από τα 25 ευρώ προηγουμένως και υποβάθμισε τη σύσταση σε «underweight» από «overweight», λόγω της σημαντικής έκθεσης της τράπεζας σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Ωστόσο η JΡ Μorgan εκτιμά ότι η ΕΤΕ βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να αντιμετωπίσει την κρίση, ενώ θεωρείται η μοναδική ελληνική τράπεζα που αναμένεται να εμφανίσει κέρδη τα επόμενα τρία χρόνια. Για την Αlpha Βank μειώνει την τιμή-στόχο στα 4,70 ευρώ από τα 10 ευρώ προηγουμένως, χαμηλώνοντας τη σύσταση σε «underweight» από «overweight», εκτιμώντας ότι θα εμφανίσει ζημιές το 2010.

Για τη Εurobank ο οίκος μειώνει την τιμή-στόχο στα 3,80 ευρώ από τα 7,60 ευρώ προηγουμένως, ενώ συνιστά «underweight» από «overweight», δίνοντας έμφαση στο σχετικά μεγάλο χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και χορηγήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα κάνει λόγο για υψηλό κίνδυνο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης. Από την άλλη, για την Τράπεζα Πειραιώς μειώνει την τιμή-στόχο στα 3,90 ευρώ, από τα 7,30 ευρώ πριν, με νέα σύσταση «underweight» από «neutral». Για την Τράπεζα Κύπρου μειώνει την τιμήστόχο στα 4,50 ευρώ, από τα 6,80 ευρώ πριν, ενώ θέτει σύσταση «neutral» από «overweight» προηγουμένως, αναφέροντας ωστόσο ότι παραμένει η προτιμώμενη τράπεζα από τον ελληνικό κλάδο. Για την Αγροτική Τράπεζα, τέλος, μειώνει την τιμή-στόχο στα 0,40 ευρώ, από 1 ευρώ προηγουμένως, συνιστώντας «underweight», ενώ για το ΤΤ μειώνει την τιμή-στόχο στα 1,90 ευρώ, από τα 3,50 ευρώ προηγουμένως, με σύσταση «underweight».