Στην επανέκδοση πενταετούς ομολόγου με επιτόκιο 4% προχωρεί την Τρίτη ΟΔΔΗΧ. Το Δημόσιο θα δανειστεί 1,4 δισ. ευρώ. Ως το τέλος του έτους θα γίνουν τρεις ακόμη δημοπρασίες ομολόγων. Ο ετήσιος δανεισμός του Δημοσίου θα ξεπεράσει τα 40 δισ. ευρώ.