Αλλά ο Ανδρέας Εμπειρίκος τοποθετείται εναργέστερα από τον Μητσοτάκη:
«Η σήμερον ως αύριον και ως χθές .»

Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι το «αύριο» δεν θα υπάρξει και ότι το «χθές»δεν υπήρξε.

Κατά τη γνώμη μου, ειδικά στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι περισσότερο: ότι το «αύριο», υπήρξε. Και ότι το «χθες» πρόκειται να υπάρξει εξαφανίζοντας κάθε φορά το «σήμερα». Απόδειξη; Το τριήμερο που είδαμε στη Βουλή.

Με όρους κινηματογραφικης γραμματικής: το fondu enchainè που μας έδειξαν τα κόμματα .