«Αν εκλεγώ επιστρέφει ο ήλιος , η σημαία και όλα τα εμβλήματα του ΠαΣοΚ «.

Ώστε ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να αλλάξει ακόμη και το επίθετό του;