Στην  κομματική μπαρμπουτιέρα , μόνον  οι κακοί παίκτες επαναλαμβάνουν, κομματιάζοντας την τύχη και κατανέμοντάς τη  σε πολλές  ζαριές.

 Αντίθετα,  η καλή  ζαριά καταφάσκει ολόκληρη την τύχη με μία  και μόνη ρίψη.

Αλλά,  όπως  γράφει  ο Μαλλαρμέ, » μία  ζαριά  ποτέ δεν  καταργεί  την τύχη.

Κυρίως την προδιαγεγραμμένη..