«Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων για την αδειοδότηση των καναλιών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Ροδόλφος Μορώνης, χωρίς όμως να είναι σε θέση να πει ακριβώς ποτέ θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στόχος είναι η χορήγηση των αδειών πριν την συνεδρίαση του ΣτΕ στις 4 Μαϊου, οπότε και θα συζητηθούν στο ΣτΕ οι πρόσφυγες των καναλιών εναντίον του διαγωνισμού.
Σήμερα, Τρίτη, το ΕΣΡ απέστειλε επιστολές προς τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στις μετοχικές συνθέσεις, για να αποστείλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων για τα ασυμβίβαστα.
Ταυτόχρονα το Συμβούλιο ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης τα ποινικά μητρώα των μετόχων.
Όπως εξήγησε ο κ. Μορώνης τα τελευταία στοιχεία που ζήτησε το Συμβούλιο αναμένεται να φτάσουν εντός των ημερών ώστε να καταλήξει η Ολομέλεια στον κατάλογο των προσωρινών υπερθεματιστών.
Στη συνέχεια θα υπάρξει ένα διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορούν οι συμμετέχοντες να κάνουν τις όποιες ενστάσεις και αμέσως μετά, αφού εξεταστούν οι ενστάσεις το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο των οριστικών υπερθεματιστών.
Πάντως όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΣΡ, κύριο μέλημα του Συμβουλίου είναι να μη μπορεί η τελική απόφαση να καταπέσει στα σχετικά δικαστήρια.