Κίνητρα στους πελάτες τους για να διακόψουν τα φυσικά statements που αποστέλλονται μέσω του απλού ταχυδρομείου δίνουν οι τράπεζες. Η τακτική ενημέρωσή τους αντικαθίσταται με ηλεκτρονικά statements που αποστέλλονται μέσω e-mails. Στόχος αυτής της προσπάθειας των τραπεζών είναι να υπάρξει μια σταδιακή εξοικείωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με αυτόν τον τρόπο ενημέρωσης, ώστε στο εγγύς μέλλον να υπάρξει σοβαρός περιορισμός του κόστους αλληλογραφίας, το οποίο δεν είναι αμελητέο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας πελάτης μπορεί να δέχεται κάθε μήνα αρκετά διαφορετικά ενημερωτικά σημειώματα ακόμη και από την ίδια τράπεζα, εάν έχει ενεργούς καταθετικούς λογαριασμούς, δάνεια ή κάρτες.
Η αποστολή αυτή στοιχίζει αρκετά στις τράπεζες, αυξάνοντας το συνολικό κόστος λειτουργίας τους. Αντιθέτως, η δαπάνη αποστολής ενός e-mail είναι σημαντικά χαμηλότερη, καθώς δεν υπάρχει το κόστος της αλληλογραφίας, ενώ δεν χρησιμοποιείται και χαρτί, γεγονός που βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι τράπεζες για να «πείσουν» τους πελάτες τους να δοκιμάσουν τα e-statements μπορεί να διοργανώνουν κληρώσεις με πλούσια δώρα, ενώ γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησής τους σε σχέση με τα περιβαλλοντικά οφέλη.
Εξάλλου, επισημαίνονται τα οφέλη των ηλεκτρονικών σημειωμάτων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς το απόρρητο των στοιχείων που περιέχουν, αλλά και την εύκολη αρχειοθέτηση είτε στο e-banking ή στον προσωπικό υπολογιστή του καθενός. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα e-statements αποτελούν επίσημα έγγραφα της τράπεζας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο όπως και τα φυσικά statements.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ