Είμαι φοιτητής του Α.Π.Θ. στο 3ο έτος. Βλέπω καθημερινά φοιτητές ικανούς (εν μέρει) μεν να διαχειριστούν τις μαθητικές τους υποχρεώσεις, αλλά διστακτικούς, φοβισμένους, αγκυλωμένους, ανήμπορους να πονέσουν, να προσφέρουν, να ερωτευτούν. Η πλήρης κατάργηση της έννοιας της παιδείας. Ο Νέος Άνθρωπος.