Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάνθη χθες ότι η ελληνική Παιδεία απειλείται με αποχριστιανοποίηση. Και για να την αποτρέψει συγκρότησε ειδική επιτροπή, η οποία θα επαναξιολογήσει τα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών και της Λογοτεχνίας. Παλαιό το θέμα, έρχεται και επανέρχεται, αναδεικνύοντας κάθε φορά την ανάγκη οριοθέτησης των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας. Ωστόσο το δόγμα «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» παραμένει ισχυρό και στον χρόνο αναλλοίωτο.