από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017
 
next

23-01-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
639,27 0,02%
Ανοδικές: 54
Καθοδικές: 54
Αμετάβλητες: 19