από metereologos.gr
Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
 
next

26-07-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
830,21 -1,52%
Ανοδικές: 38
Καθοδικές: 76
Αμετάβλητες: 20