και πλέον έτη

προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς το City of Hope, το οποίο είχε αρχικώς ιδρυθεί για την αντιμετώπιση της φυματίωσης αλλά στην πορεία προσέφερε πολλά στην ιατρική έρευνα: εκεί αναπτύχθηκε η τεχνολογία για τη δημιουργία της συνθετικής ανθρώπινης ινσουλίνης καθώς και μονοκλωνικών αντισωμάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως ενάντια στον καρκίνο όπως η τραστουζουμάμπη, η ριτουξιμάμπη και η σετουξιμάμπη.