Κρυφτούλι ο ένας. Κυνηγητό ο άλλος. Τυφλόμυγα εμείς.

‘Ο,τι βλέπουμε για την τύχη της Δημοκρατίας, το βλέπουμε από την τηλεόραση -αλλά χωρίς να το ακούμε (λόγω
απορρήτου).

‘Ο,τι δεν βλέπουμε όμως βρίσκεται στο άλλο παιχνίδι, το επιτραπέζιο -αλλά κάτω από το τραπέζι.

Οπότε, με πόσους Εισαγγελείς;