ΕΚΑΒ: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής

Το ΕΚΑΒ διοργανώνει το 22ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ), στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

Το ΕΚΑΒ διοργανώνει το 22ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ), στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση, χορηγείται στους αποφοιτήσαντες Πιστοποιητικό Επάρκειας στην ΕΠΙ.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ) από 19/06/2017 μέχρι 07/07/2017, συνοδευόμενη από:
1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.
2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον υπάρχει.
(Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου).
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ:

  • ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ. 2132143136 & 2132143138
  • ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310397113 & 2310397155
  • ΕΚΑΒ Ηρακλείου: τηλ. 2810377213
  • και στην ιστοσελίδα www.ekab.gr
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk