φορολογικές απορίες

«Εχουμε έναν σύλλογο που έχει ιδιόκτητο διαμέρισμα και ονομάζεται Σύλλογος Ηθών και Εθίμων Μικράς Ασίας και Πόντου. Μας χρεώνουν με το χαράτσι και τώρα με τον ΕΝΦΙΑ. Πρέπει να τα πληρώσουμε;».

Ο κ. Γεώργιος Πορφυριάδης ερωτά:
«Εχουμε έναν σύλλογο που έχει ιδιόκτητο διαμέρισμα και ονομάζεται Σύλλογος Ηθών και Εθίμων Μικράς Ασίας και Πόντου. Μας χρεώνουν με το χαράτσι και τώρα με τον ΕΝΦΙΑ. Πρέπει να τα πληρώσουμε;».
Απάντηση: Στη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4223/2014 που αφορά τις ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ορίζονται οι απαλλαγές από τον φόρο αυτόν. Σύμφωνα με την περίπτωση Ε’ του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. Αν, κατά συνέπεια, ο σύλλογός σας είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής και το ακίνητο που έχει στην ιδιοκτησία του το ιδιοχρησιμοποιεί, απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ.
Φορολογία κατοίκων αλλοδαπής
Ο κ. Γεώργιος Χαϊδιαδήμος ερωτά:

«Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε ένα φορολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Ο γαμπρός μου και η κόρη μου το 2013 εγκαταστάθηκαν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα εισοδήματα που απέκτησαν εκεί τα δήλωσαν εκεί και φορολογήθηκαν εκεί.

Ο γαμπρός δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Η κόρη μου έχει στην κατοχή της δύο διαμερίσματα 66 τ.μ. το καθένα. Στο ένα διαμένουν όταν έρχονται για λίγες ημέρες και το άλλο είναι κενό, έχει γίνει και διακοπή της ηλεκτρικής παροχής. Δεδομένου ότι δεν έχουν κανένα εισόδημα στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 και, αν ναι, πώς θα φορολογηθούν;».

Απάντηση:
1. Οι κάτοικοι αλλοδαπής υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα μόνο εφόσον αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. 2. Οι κάτοικοι αλλοδαπής εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν υπάγονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες. Ετσι οι δύο κατοικίες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν θα ληφθούν υπόψη ως αντικειμενική δαπάνη. Ισως να χρειαστεί να αποδείξετε ότι τα διαμερίσματα είναι κενά ή ότι δεν εκμισθώνονται.
Φορολογία εισοδήματος αλλοδαπής


Η κυρία Λένα Κρίσπη ερωτά:

«Είμαι κάτοικος Ελλάδας και αποκτώ εισόδημα από εκμίσθωση ενός ακινήτου που κληρονόμησα από τον αποβιώσαντα σύζυγό μου το οποίο βρίσκεται σε αλλοδαπή χώρα. Για το εισόδημα αυτό καταβάλλω φόρο στην αλλοδαπή χώρα. Θα πρέπει το εισόδημα αυτό να το δηλώσω και στην Ελλάδα;».

Απάντηση:
Εφόσον είστε κάτοικος Ελλάδας, φορολογείστε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά σας, δηλαδή αυτό που αποκτάται στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κατά συνέπεια, το εισόδημα που αποκτάτε στην αλλοδαπή από εκμίσθωση ακινήτου θα πρέπει να το δηλώσετε και στην Ελλάδα. Ωστόσο από τον φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα θα εκπέσει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν, μέχρι όμως του ποσού του φόρου που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
Το «πόθεν έσχες» στην αγορά ακινήτων


Ο κ. Γ. Τζενάκης ερωτά:

«Δεν έχει καμία αναφορά την τελευταία εβδομάδα στην κατάργηση του «πόθεν έσχες» στην αντικειμενική αξία της Εφορίας. Θα ισχύσει το «πόθεν έσχες» στην αναγραφόμενη τιμή του συμβολαίου ή όχι; Θα μπορέσουμε να «σκοτώσουμε» τα ακίνητά μας για να πληρώσουμε τους φόρους μας και να ζήσουμε;».

Απάντηση:
Το «πόθεν έσχες» στην αγορά ακινήτων και στην ανέγερση οικοδομών είχε ανασταλεί από 17.12.2010 έως 31.12.2013. Επαναφέρθηκε από 1.1.2014 με το άρθρο 32 του Ν. 4178/2013. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, εκτός αν στο σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης αναγράφεται μεγαλύτερο τίμημα, οπότε αυτό το τίμημα λαμβάνεται ως καταβαλλόμενη δαπάνη. Για τις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται: α) το τίμημα που καθορίζεται στα πωλητήρια συμβόλαια και β) η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της πραγματικής αξίας του ακινήτου η οποία βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
Διόρθωση εμβαδού κατοικίας


Ο κ. Παναγιώτης Κανέλλης ερωτά:

«Εχω πετρόκτιστο σπίτι στο χωριό με κάτοψη ορόφου με τα εξής εμβαδά: μεικτό εμβαδόν = 65,26 τ.μ., καθαρό εμβαδόν = 44,98 τ.μ., εμβαδόν τοιχοποιίας = 65,26 – 44,98 = 20,28 τ.μ. Το συμβόλαιο αναγράφει εμβαδόν 60,28 τ.μ., χωρίς να γράφει αν είναι καθαρό ή μεικτό. Εγώ θέλω να γράψω στο Ε9 φυσικά 44,98 τ.μ. Είναι σωστό φορολογικά; Μήπως θα πρέπει να κάνω διορθωτική πράξη στο συμβόλαιο και να αναγράψω το καθαρό εμβαδόν, δηλαδή 44,98 τ.μ., έτσι ώστε όταν ζητήσω πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ να έχω συμφωνία με το συμβόλαιο, ή επειδή είναι ισόγειο – πρώτος όροφος, από 44,98 τ.μ. ο καθένας, χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να κάνω σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και μετά να γράψω στο Ε9 το καθαρό εμβαδόν;».

Απάντηση:
Αποψη της στήλης είναι ότι στο Ε9 θα πρέπει να γραφτεί το εμβαδόν της κατοικίας που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στο εμβαδόν της κατοικίας, προτού διορθώσετε το Ε9, θα πρέπει να κάνετε διορθωτική πράξη στο συμβόλαιο με νέα επιμέτρηση του εμβαδού.
Διόρθωση της αντικειμενικής αξίας


Ο κ. Κώστας Καλαϊτζής ερωτά:

«Πώς μπορεί να αποκαταστήσει ο φορολογούμενος την ορθή αντικειμενική αξία ακινήτων του όταν αφενός είναι ημιτελή και η Εφορία τα υπολογίζει ως αποπερατωμένα ή αφετέρου, σε άλλη περίπτωση, ενώ θα έπρεπε να είναι η ίδια αντικειμενική αξία ψιλής κυριότητας επιμερισμένη σε τρία άτομα κατ’ ισομοιρία, αυτή διαφέρει ακόμη και κατά το διπλάσιο του ενός από του άλλου;».

Απάντηση:
1. Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου προσδιορίζεται από τη φορολογική αρχή με βάση τα στοιχεία που ο φορολογούμενος έχει γράψει στο έντυπο Ε9. Αν έχουν γραφεί λαθεμένα στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου θα είναι και αυτή λαθεμένη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και λαθεμένος υπολογισμός από τις φορολογικές υπηρεσίες. 2. Αν επικαρπωτής του ακινήτου είναι ένα πρόσωπο, η αξία της ψιλής κυριότητας κατανέμεται στους ψιλούς κυρίους ισομερώς.
Αποζημίωση και εργασία συνταξιούχου


Ο κ. Παναγιώτης Λαγός ερωτά:
«Είμαι 71 ετών και έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα για πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ. Δεν επιθυμώ να παραιτηθώ από την εργασία μου και ο εργοδότης μου δεν με απολύει γιατί δεν θέλει να μου δώσει την πλήρη αποζημίωση που δικαιούμαι ύστερα από 16 έτη εργασίας στην επιχείρησή του.
Ερώτηση: Μπορώ να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να διασφαλιστώ από τυχούσες μεταβολές που θα επέλθουν μετά την 1.1.2015 (ποσό κύριας σύνταξης και επικουρικής) και να συνεχίσω τη σημερινή μου εργασία με τους ίδιους όρους διακόπτοντας την καταβολή σύνταξης για όσο διάστημα εξακολουθώ να εργάζομαι;».

Απάντηση:
Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε και να εργάζεστε. Στην περίπτωση αυτή θα σας περικοπεί μέρος της σύνταξης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ibiza, Mykonos και .... Πλάκα Το δημοφιλέστατο νησί της Ισπανίας με τους κορυφαίους DJ μοιάζει τόσο μακρινό αυτή τη δύσκολη λόγω COVID-19 εποχή. Ακόμα... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk