Δεν επηρεάζει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την έκδοση 7ετούς ομολόγου και νέου εντόκου γραμματίου διάρκειας 18 μηνών η αύξηση που καταγράφει η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει αλλάξει κάτι τις τελευταίες δύο εβδομάδες στα θεμελιώδη μεγέθη (fundamentals) που να επηρεάζει τον κυβερνητικό προγραμματισμό. Κατά τα ίδια στελέχη η πτώση των τιμών των 3ετών, 5ετών και 10ετών ελληνικών ομολόγων οφείλεται στην απόφαση ενός μεγάλου fund να ρευστοποιήσει τις θέσεις του , κάτι που αποτυπώθηκε στις αποδόσεις των χρεογράφων έντονα, καθώς όταν οι αγορές είναι ρηχές – όπως η ελληνική- εύκολα οι τιμές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει ήδη προχωρήσει στην προεργασία για την δρομολόγηση της έκδοση 7ετούς ομολόγου και νέου εντόκου γραμματίου διάρκειας 18 μηνών, καθώς αυτός ο προγραμματισμός σχετίζεται άμεσα με την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας το 2015 με επιτόκια χαμηλότερα από αυτά με τα οποία δανείζει την Ελλάδα το ΔΝΤ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα δάνεια που παρέχει το ΔΝΤ έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο 3,5%, ενώ αν συμπεριληφθεί και το κόστος αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, ανέρχονται στο 4,7%.

Πεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πως η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε χαμηλότερα επίπεδα τα επιτόκια των ομολόγων των υπολοίπων περιφερειακών κρατών της ζώνης του ευρώ και θα στρέψει επενδυτές στο ελληνικό χρέος, κάτι που θα ενισχύσει τη ρευστότητα των ελληνικών ομολόγων καθιστώντας τα λιγότερα ευάλωτα στις αιφνίδιες από επενδύσεις μεγάλων επενδυτών.

Για την κυβέρνηση η απόφαση ορόσημο που θα διευκολύνει τόσο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών όσο και την διευθέτηση του χρέους θα είναι η ανάκτηση της βαθμολογίας «ΒΒΒ» από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, κάτι που θα βγάλει τη χώρα από την κατηγορία του «junk» (σκουπίδια).

Το ελληνικό 10ετές ομόλογο θα ξεκινήσει σήμερα να διαπραγματεύεται από το 6,56% με το spread έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς να ανέρχεται στις 561 μονάδες βάσης.