Σε 209,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας το α΄ τρίμηνο του 2010 από 168,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς η διοίκησή της αποφάσισε να διενεργήσει υψηλές προβλέψεις. Συγκεκριμένα, την υπό εξέταση περίοδο οι διαγραφές έφθασαν τα 249,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 44% σε ετήσια βάση και κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του δ΄ τριμήνου του 2009.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα επέλεξε να αυξήσει τις προβλέψεις που αφορούν το παλαιό δανειακό της χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν στο πρώτο τρίμηνο του 2010 τις δυσμενείς οικονομικές εκτιμήσεις για το σύνολο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα τονίζεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ριζικών αλλαγών που επήλθαν στο μοντέλο πιστοδοτικών εγκρίσεων είναι εμφανή στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των νέων δανείων, το οποίο βελτιώνεται σταθερά, μετά την κεντροποίηση των διαδικασιών έγκρισης δανείων από τα μέσα του 2008.

Τα καθαρά έσοδα της τράπεζας ανήλθαν σε 188,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 26,2% αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Τα μεικτά λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 44,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 57% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2009, λόγω της αξιόλογης μείωσης των λειτουργικών δαπανών. Σύμφωνα με την τράπεζα, η άνοδος των εσόδων οφείλεται κυρίως στην αποδοτική εμπορική πολιτική, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Credit Αgricole. Συγκεκριμένα, ο αυστηρός έλεγχος των χαρτοφυλακίων δανείων και καταθέσεων συνέβαλε στην κατά 35,1% ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία έφθασαν τα 154,4 εκατ. ευρώ.