Τ η διαβεβαίωση ότι «έχει δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυση του συνόλου των δυσλειτουργιών που έχουν παρατηρηθεί στην υπηρεσία εξωτερικής τηλεφωνίας του δικτύου “Σύζευξις”», παρέχει η Κοινωνία της Πληροφορίας μετά την αποκάλυψη ότι 3.196 φορείς του Δημοσίου απειλούνται άμεσα με κατάρρευση της τηλεπικοινωνιακής τους υποδομής. Η διοίκηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς να αποσαφηνίζει αν θα αναζητήσει νέο πάροχο, αναμένοντας προφανώς τις εξελίξεις γύρω από την Αltec Τelecoms, κάνει γνωστό ότι «έχει σχεδιάσει μια πλήρη τεχνική εναλλακτική λύση και είναι σε θέση να την εφαρμόσει άμεσα σε περίπτωση που οι δυσλειτουργίες συνεχιστούν ή και επιδεινωθούν,με τρόπο που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του δικτύου “Σύζευξις” στους φορείς της δημόσιας διοίκησης».

Υπενθυμίζεται ότι το «Σύζευξις», το οποίο παρέχει τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη συνολικά σε 3.196 φορείς του Δημοσίου, απειλείται με πλήρη κατάρρευση επειδή η Αltec Τelecoms, που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξή του, αδυνατεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ να προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών διασύνδεσης προς την Αltec Τelecoms.

Στο «Σύζευξις» έχουν διασυνδεθεί 3.196 φορείς της δημόσιας διοίκησης των οποίων την επικοινωνία έχουν αναλάβει οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ΟΤΕ ΑΕ, Forthnet ΑΕ και Αltec Τelecoms ΑΕ. Η σχετική σύμβαση ανέρχεται περίπου σε 70 εκατ. ευρώ.