Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στα ΕΛΠΕ είναι πλέον ο Ευστάθιος Τσοτσορός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:
Α. Εκτελεστικά Μέλη
•Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
•Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
•Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύμβουλος
•Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος.


Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη
•Θεόδωρος –Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος
•Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος
•Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος
•Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος
•Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύμβουλος
•Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων
•Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος –εκπρόσωπος των μετόχων
μειοψηφίας
•Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος –εκπρόσωπος των μετόχων
μειοψηφίας
•Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος Σύμβουλος – εκπρόσωπος των
εργαζομένων