ΓΝΩΜΗ

«Η ελληνική Ναυτιλία στοχεύει στο μέλλον»

Oλα τα διεθνή φώτα πέφτουν στη χώρα μας με την ευκαιρία της διοργάνωσης για άλλη μια χρονιά από την Ελλάδα της κορυφαίας ναυτικής εκδήλωσης των Ποσειδωνίων. Εμπορικές συμφωνίες, δράσεις, εκφράσεις της ελληνικής Ναυτιλίας θα τονίσουν τη σημασία της για τη δυναμική της ελληνικής Οικονομίας. Η Ναυτιλία μας πρωταγωνιστεί διεθνώς κατέχοντας προηγμένη τεχνογνωσία, καταρρίπτοντας επιχειρηματικά ρεκόρ, επιτυγχάνοντας μεγάλες συμφωνίες. Πέρα από τη σημασία της στο οικονομικό γίγνεσθαι, συμβάλλει καίρια και μοναδικά στην ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σκηνικό.

Oλα τα διεθνή φώτα πέφτουν στη χώρα μας με την ευκαιρία της διοργάνωσης για άλλη μια χρονιά από την Ελλάδα της κορυφαίας ναυτικής εκδήλωσης των Ποσειδωνίων. Εμπορικές συμφωνίες, δράσεις, εκφράσεις της ελληνικής Ναυτιλίας θα τονίσουν τη σημασία της για τη δυναμική της ελληνικής Οικονομίας. Η Ναυτιλία μας πρωταγωνιστεί διεθνώς κατέχοντας προηγμένη τεχνογνωσία, καταρρίπτοντας επιχειρηματικά ρεκόρ, επιτυγχάνοντας μεγάλες συμφωνίες. Πέρα από τη σημασία της στο οικονομικό γίγνεσθαι, συμβάλλει καίρια και μοναδικά στην ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σκηνικό. Στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη αξία σήμερα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας.

Στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής, εθνικής και διεθνούς προσφοράς της Ελληνικής Ναυτιλίας, στηρίζεται η απόφαση της νέας ελληνικής κυβέρνησης να εντάξει τη Ναυτιλία σ΄ ένα μεγάλο και αναβαθμισμένο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ). Όπου τονίζεται ο κυρίαρχος ρόλος της Ναυτιλίας στην Εθνική Οικονομία και επιτυγχάνεται η απευθείας σύνδεση και συνέργειά της με τους κλάδους της Οικονομίας (ενισχύσεις- ΕΣΠΑ- επενδύσεις- αναπτυξιακά κίνητρα) και της Ανταγωνιστικότητας. Η σύνδεση αυτή θα έχει μόνο θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Εθνική Οικονομία, την Ανάπτυξη, την Ναυτιλία και τον Πειραιά χωρίς να θίγεται η λειτουργική αυτοτέλεια, η ευελιξία και φυσικά η εξωστρέφεια του κλάδου της ελληνόκτητης Ναυτιλίας στο νέο περιβάλλον.

Το ΥΠΟΙΑΝ έχει παρουσιάσει αναλυτικά τους βασικούς στρατηγικούς στόχους και υλοποιεί μέτρα και δράσεις ανά τομείς:

* Μέριμνα και οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας μέσω της οργανικής σύνδεσής της με την εθνική οικονομία.

* Αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος, διαμέσου:

– της προσέλκυσης περισσότερων δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, – της προσέλκυσης περισσότερων πλοίων υπό ελληνική σημασία.

* Ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, με αναβάθμιση των κάθε είδους παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

* Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, καθώς επίσης και των υπηρεσιών Θαλασσίου Τουρισμού και Κρουαζιέρας.

* Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προσέλκυση νέων στελεχών και αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

* Ενίσχυση της ναυτιλιακής πολιτικής, με ενεργότερο ρόλο στους διεθνείς οργανισμούς.

* Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πλοίου, παράλληλα με την βελτίωση της θέσης του Ελληνα Ναυτικού.

* Αποτελεσματική εφαρμογή των νέων διατάξεων ασφαλείας, τόσο για τα πλοία όσο και για τα λιμάνια και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

* Σχεδιασμός και εφαρμογή εθνικής λιμενικής πολιτικής, μέσω της αναβάθμισης της λιμενικής υποδομής και λειτουργίας τους.

* Δημιουργία επιπλέον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ναυτιλία. Οι στόχοι αυτοί είναι χρονικά προγραμματισμένοι και εναρμονισμένοι μεταξύ τους και παραπέμπουν σε συγκεκριμένες δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων είναι μετρήσιμα και αξιολογήσιμα.

Ας δούμε τις δράσεις αναλυτικά: Ναυτιλιακή πολιτική

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η άσκηση ουσιαστικής ναυτιλιακής πολιτικής από το ΥΠΟΙΑΝ, η προώθηση των ελληνικών θέσεων στα διεθνή ναυτιλιακά fora, τους Διεθνείς Οργανισμούς και στην ΕΕ.

– Η τήρηση των επιπέδων στελέχωσης των υπό Ελληνική σημαία πλοίων ανάλογα με την κατηγορία τους. – Η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης.

– Η αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού.

– Η αύξηση των άδηλων πόρων (ναυτιλιακό συνάλλαγμα).

-Η ουσιαστική συμβολή του ΥΠΟΙΑΝ στην ορθή ενσωμάτωση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

– Η διαμόρφωση καλύτερων όρων δραστηριοποίησης των υπό Ελληνική Σημαία εμπορικών πλοίων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

– Η δημιουργία κινήτρου προσέλκυσης για τους πλοιοκτήτες να νηολογήσουν τα πλοία τους υπό την Ελληνική Σημαία.

– Η ύπαρξη και εφαρμογή σταθερού θεσμικού πλαισίου για την διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Ναυτική εκπαίδευση
Θεωρούμε ότι η ναυτική εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη επένδυση στην ελληνική Ναυτιλία, με αναλογικά πολύ μεγάλα θετικά αποτελέσματα, για αυτό και στοχεύουμε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτή. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιχειρείται αφενός η επιχορήγηση των Ναυτικών Γυμνασίων και Λυκείων και αφετέρου η βελτίωση των υποδομών τους.

Σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Πνευματικά Ιδρύματα, η πολιτική του υπουργείου επικεντρώνεται στη βελτίωση της κάθε είδους υλικοτεχνικής υποδομής, διαμέσου των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στην αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και στην μεγαλύτερη προσέλκυση νέων στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα ναυτικά επαγγέλματα.

Επιβατηγός Ναυτιλία
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση, η βελτίωση και η αναβάθμιση του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, η ολοκλήρωση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων των Οργανισμών Λιμένων και η προώθηση όλων των σχετικών έργων.

Θαλάσσιος Τουρισμός
Η εξίσωση Τουρισμός συν Ναυτιλία ίσον Ανάπτυξη είναι οδηγός των σκέψεών μας, των ενεργειών μας, του προγραμματισμού μας.

Από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε την προσπάθεια για την αλλαγή του καταστροφικού για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής νόμου 3790 του 2009 και το πετύχαμε με τον νόμο 3808, ο οποίος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2009. Καταργήθηκε, έτσι, ο ειδικός φόρος και η έκτακτη εισφορά για τα επαγγελματικά σκάφη.

Μετά από σειρά συναντήσεών μου με όλους τους αρμόδιους φορείς του θαλάσσιου τουρισμού και την διαπίστωση ότι όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκε ένα δαιδαλώδες πλέγμα Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων για την λειτουργία των περισσοτέρων δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη σύστασης Επιτροπής για τον Θαλάσσιο Τουρισμό με τη συμμετοχή όλων των φορέων του τουρισμού και των συναρμοδίων Υπουργείων, με σκοπό την τροποποίηση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση του πλαισίου που αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, ώστε να αποκτήσουμε μια σύγχρονη, αναπτυξιακή και ανταγωνιστική πολιτική θαλάσσιου τουρισμού.

Ανάπτυξη κρουαζιέρας- καμποτάζ (cabotage)

Για την άμεση υλοποίηση της απόφασης του Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή Επίλυσης Ζητημάτων που άπτονται του Καμποτάζ με αντικείμενο τη μελέτη, την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων για τη σύζευξη Τουρισμού και Ναυτιλίας, καθώς και του τρόπου επίλυσης προβλημάτων σχετικών με το θέμα των πλοίων κρουαζιέρας με σημαία τρίτων χωρών. Σύντομα, η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της στην Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού, η οποία άμεσα θα υποβάλει την τελική εισήγηση και τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ενίσχυση ακτοπλοϊκών δρομολογίων
Για τον σκοπό αυτόν σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενέργειες που αφορούν σε:

Σχεδιασμό της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των νησιών της χώρας.

Βελτίωση των δυνατοτήτων για νησιωτικό και παράκτιο Τουρισμό.

Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα της ακτοπλοΐας με το Κοινοτικό Δίκαιο και ιδιαίτερα του «μεταφορικού ισοδύναμου».

Αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου.

Ετήσιο καθορισμό συνδέσεων για τις οποίες δεν υφίσταται κρατικό ναυλολόγιο.

Διαρκή παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Ενίσχυση των άγονων γραμμών με την εφαρμογή συνδυασμένων δράσεων αγοράς πλοίων και επιδότησης δρομολογίων.

Η κυρία Λούκα Κατσέλη είναι υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk