Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο:

2 0 0. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

9 6 6. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

2 5 6.