Το πρόγραμμα Human BioMolecular Atlas Program – HuBMAP (https://hubmapconsortium.org/) εγκαινιάστηκε το 2018 από τα ΝΙΗ με στόχο την ανάπτυξη αναλυτικών χαρτών που θα παρουσιάζουν διαφορετικά βιομόρια όπως το RNA, οι πρωτεΐνες και οι μεταβολίτες στα ανθρώπινα όργανα σε ανάλυση επιπέδου μεμονωμένων κυττάρων. Με χρήση των πιο προηγμένων τεχνικών οι εκατοντάδες ερευνητές διαφορετικών αμερικανικών κέντρων (και όχι μόνο, αφού συμμετέχουν επίσης ερευνητές από φορείς σε Ελβετία, Ολλανδία και Βρετανία) μελετούν τις «συνομιλίες» μεταξύ κυττάρων σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό προκειμένου να προσδιορίσουν τις «σχέσεις» τους, οι οποίες ορίζουν τελικώς την υγεία κάθε ατόμου. Σημειώνεται ότι όλα τα ήδη πλούσια δεδομένα του κονσόρτσιουμ είναι διαθέσιμα δωρεάν στη δικτυακή πύλη του HuBMAP (https://portal.hubmapconsortium.org/).