Επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου.

Όπως έγινε την Πέμπτη γνωστό, έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ ( Β’ 1420/25.4.2018). Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την προαναφερόμενη απόφαση,εκσυγχρονιζεται το θεσμικό πλαισιο που ίσχυε εδώ και 70 χρόνια ( υπουργικές αποφάσεις του 1953 και του 1965), το οποίο, όπως επισημαίνεται « είχε προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου εκδοθούν οι οριστικές προδιαγραφές».

H υπουργική απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– την υποχρέωση για σύνταξη των δασοπονικών μελετών αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την παράδοση κειμένων, πινάκων και γεωχωρικών δεδομένων σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή.
– τη διαίρεση του δάσους, των τμημάτων και των συστάδων του βάσει των φυσικών στοιχείων (πχ. ρέματα, ράχες, υδροκρίτες) και άλλων σημαντικών τεχνικών στοιχείων (πχ. δρόμοι, θεσμοθετημένα όρια οικισμών), ενώ η εμβαδομέτρησή τους θα γίνεται πλέον μόνο μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
– την εισαγωγή ειδικών διαχειριστικών πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή
– την έμφαση στις οικοσυστημικές λειτουργίες του δάσους και στην ιδιαίτερη διαχείριση που μπορεί να προκύψει από αυτές
– την ενίσχυση της παραγωγής μη ξυλωδών προϊόντων (πχ. καρποί, φλοιός, μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέλι, κλπ)
– την κατάρτιση των δασοπονικών μελετών σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
τη σύνδεση των κυρωμένων πια δασικών χαρτών και των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με τις δασοπονικές μελέτες

«Με την επικαιροποίηση των απαρχαιωμένων προδιαγραφών θεσμοθετούμε τις αρχές που η σύγχρονη δασοπονία έχει εισαγάγει στη δασική πρακτική, εδώ και πολλά χρόνια», επισημαίνει μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος. « Συνδέουμε τη διαχείριση των δασών με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, και θέτουμε ως στόχο τη συμμετοχή των δασών κατά 1% στο ΑΕΠ της χώρας».