Το who is who του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Ενας στους τρεις από όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης είναι

Ενας στους τρεις από όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ενώ στην πλειονότητά τους εργάζονται στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, σε περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε νοσοκομεία. Ελάχιστοι πανεπιστημιακοί (καθηγητές όλων των βαθμίδων, λέκτορες από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ερευνητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) έχουν εγγραφεί – δεν ξεπερνούν το 5% του συνόλου των εγγραφών. Ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ) σε Ανεξάρτητες Αρχές καταγράφεται το 13%, ενώ το 2,4% ανήκει στην κατηγορία των απόστρατων αξιωματικών που είναι απόφοιτοι ανωτάτων στρατιωτικών σχολών.
«Το Βήμα» επιχειρεί μια πρώτη ανάλυση της ανθρωπογεωγραφίας των στελεχών με υψηλά προσόντα που εντάχθηκαν ως σήμερα στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ως υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης (διοικητικών γραμματέων, αναπληρωτών διοικητών γραμματέων, επικεφαλής ΝΠΔΔ κ.ά.).


Στους 332 οι εγγεγραμμένοι

Το Μητρώο αναρτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και περιλαμβάνει όλους όσοι υπέβαλαν οριστικά αίτηση εγγραφής ως και την ημέρα της ανάρτησής του. Οπως διευκρινίζει το ΑΣΕΠ, όσοι υποψήφιοι φέρονται εγγεγραμμένοι στο αναρτημένο Μητρώο καταχωρίστηκαν με βάση τα υπευθύνως δηλούμενα από τους ίδιους στοιχεία, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία επιβεβαίωσης των προϋποθέσεων εγγραφής για το σύνολο των υποψηφίων αυτών.
Πρόκειται για 332 άτομα, εκ των οποίων 196 είναι άνδρες (περίπου το 30% αφορά στελέχη που είναι γυναίκες). Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης. Εκατό στελέχη δηλώνουν κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.
Ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ) σε Ανεξάρτητες Αρχές καταγράφονται 64 άτομα (13%), εκ των οποίων μόνο δύο δηλώνουν ότι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε αυτές.


Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης

Αξιοσημείωτο είναι ότι 76 στελέχη καταγράφονται ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και 116 ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Ωστόσο σε μια πιο προσεκτική ανάλυση των στοιχείων «Το Βήμα» διαπίστωσε ότι μόνο 20 δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Α’, πτυχιούχοι πανεπιστημίου, έχουν δηλώσει ότι καλύπτουν την προϋπόθεση του νόμου για την ένταξη στο μητρώο ως έχοντες διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα τουλάχιστον έτη. Αντιστοίχως, μόνο 10 άτομα, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α’, έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία τουλάχιστον έτη.
Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι το 12% (40 άτομα) αφορά τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).


Οι πανεπιστημιακοί

Δεκαεπτά άτομα καλύπτουν και την εξής προϋπόθεση του νόμου για ένταξη στο Μητρώο: «Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ ΤΕΙ, καθώς και μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ των πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014 (Α’ 258) των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».
Οι πανεπιστημιακοί αυτοί δηλώνουν ως φορέα οργανικής τους θέσης το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (δύο), το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΙ Λάρισας, το ΤΕΙ Χαλκίδας, το ΤΕΙ Αθήνας, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΙ Ηπείρου, το υπουργείο Υγείας (δύο), το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (δύο), το υπουργείο Παιδείας καθώς και τον Δήμο Καλλιθέας και την Περιφέρεια Αττικής.
Επίσης, στο Μητρώο έχουν ήδη εγγραφεί εννέα απόστρατοι αξιωματικοί, απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ) και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Αργοί οι ρυθμοί ένταξης στο Μητρώο

Σήμερα έχει όντως αυξηθεί ο ρυθμός εγγραφών στο Μητρώο επιτελικών στελεχών αλλά μακράν απέχει από τις προσδοκίες των κυβερνητικών παραγόντων. Σχεδόν τριιπλασιάστηκε οι αριθμός των εγγραφών από τον Αύγουστο. Αυτή η εξέλιξη, αν και και τα στοιχεία αποτυπώνουν στατιστικά ανοδική πορεία, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καν σχετικά ικανοποιητική, πόσω μάλλον να αποτελέσει πεδίο για πανηγυρική επικοινωνιακή χρήση από την κυβέρνηση, αν και πολύ θα το ήθελε.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα aftodioikisi.gr (16.9.2016), υπολόγιζε σε χίλιες τις εγγραφές δημοσίων υπαλλήλων ως εκείνη την περίοδο στο Μητρώο. Σημείωνε ότι υπήρξαν προβλήματα λειτουργίας με το νέο πληροφορικό σύστημα του ΑΣΕΠ, τα οποία σιγά-σιγά επιλύονται, και τόνισε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς «στην πλήρη ανάπτυξή του το Μητρώο θα έχει περίπου 30.000-35.000 εγγεγραμμένους/ες».
Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΣΕΠ, όπως είχε γράψει «Το Βήμα της Κυριακής» (28.8.2016), οι οριστικές εγγραφές κατά το τέλος Αυγούστου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου δεν ξεπερνούσαν τις 119 και το διάστημα που μεσολάβησε δεν κατέστη δυνατό να αναστραφεί το κλίμα. Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής έλεγαν συνεχώς και συνεχίζουν να εκτιμούν ότι κλιμάκωση των ηλεκτρονικών εγγραφών για το μητρώο θα υπάρξει κυρίως όταν η Πολιτεία εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων, ώστε να αρχίσει να αξιοποιείται το στελεχικό δυναμικό και να επιλέγονται από τη δεξαμενή αυτή ως επικεφαλής σε θέσεις ευθύνης.
Η δική τους εξήγηση για τον χαμηλό ρυθμό εγγραφών – πέρα από τα τεχνικής φύσεως ζητήματα στο πληροφορικό σύστημα – ήταν και είναι ότι πρόκειται για έναν νέο θεσμό, χρειάζεται χρόνος για να εμπεδωθεί και ο καλύτερος τρόπος είναι να κριθεί στην πράξη για να κριθεί αν λειτουργεί έστω και σε κάποιον βαθμό αξιοκρατικά η δημόσια διοίκηση ή είναι μόνο λόγια κυβερνητικής ρητορικής.
Πάντως, το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα ενισχύσει περαιτέρω με ενημερωτικό υλικό και άλλες παρεμβάσεις την προσπάθεια τόνωσης του ενδιαφέροντος των στελεχών του δημοσίου τομέα για την ένταξή τους στο Μητρώο. Βρίσκεται σε συνεργασία με τους γάλλους εμπειρογνώμονες οι οποίοι παρέχουν τεχνική βοήθεια και συντρέχουν τις ελληνικές Αρχές στην εφαρμογή αλλαγών της κεντρικής διοίκησης. Αλλωστε, η υπόθεση με το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών αλλά και η αξιολόγηση του προσωπικού στον δημόσιο τομέα βρίσκονται στο μικροσκόπιο και των «θεσμών». Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μνημονιακών συμφωνιών δίνει έμφαση στις δεσμεύσεις της για εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με το ζήτημα της λεγόμενης απολιτικοποίησης – ή, κατά την κυβερνητική ορολογία, αποκομματικοποίησης – της δημόσιας διοίκησης.

Υποβολή αιτήσεων χωρίς καταληκτική ημερομηνία

Τόσο τα στελέχη από το ηγετικό επιτελείο του κ. Βερναρδάκη όσο και από το ΑΣΕΠ τονίζουν ότι δεν υφίσταται καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο. Η διαδικασία είναι «ανοιχτή» και επομένως, όπως εξηγεί το ΑΣΕΠ, όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους σε αυτό μπορούν οποτεδήποτε το επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους, εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζει ο νόμος (άρθρο 2 του Ν. 4369/2016).
Το ΑΣΕΠ υποχρεούται να επικαιροποιεί το αναρτημένο Μητρώο τουλάχιστον ανά τρίμηνο και υπενθυμίζει ότι για τον σκοπό λειτουργίας του Μητρώου έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής τους στο Μητρώο. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κοινοποιείται υποχρεωτικά, με μέριμνα του/της αιτούντος/-σας, στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του/της. Οι υπηρεσίες αυτές καλούνται εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εκάστοτε αίτησης εγγραφής στο Μητρώο να προβαίνουν σε επιβεβαίωση των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο.

HeliosPlus

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk