* Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 14,2% παρουσίασε η εταιρεία το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσόν των 515.000 ευρώ έναντι 451.000 ευρώ την περυσινή περίοδο. Παράλληλα η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 4,3%, κλείνοντας στα 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2008. Αναλυτικότερα, τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου Ζωής διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,5%, της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων στα 8,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7%, και των λοιπών κλάδων στα 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4%.

* Ατλάντικ: Μείωση και τζίρου και αύξηση ζημιών κατέγραψε η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο 2009. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 129,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 9,5%, που αποδίδεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία έχει επηρεάσει και τον κλάδο των λιανικών πωλήσεων στη χώρα μας. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το 2008.

* Dionic: Οριακή μείωση 1,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας στο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 18,8 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) του ομίλου ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 404.000

ευρώ έναντι 608.000 ευρώ.

* Πετζετάκις: Οι πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε εταιρικό επίπεδο μειώθηκαν κατά 31% στα 7,5 εκατ. ευρώ από 10,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008. Σε επίπεδο ΕΒΙΤDΑ υπήρξε βελτίωση 130.000 ευρώ έναντι ζημιάς 215.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά φόρων μειώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 25,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά φόρων ήταν 3,2 εκατ. ευρώ.

* Π.Γ. Νίκας: Σε 22,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στο τρίμηνο έναντι 23,8 εκατ. ευρώ (-5,9%). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 28.000 ευρώ έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος ανήλθε σε 23,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 7%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 784.000 ευρώ έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ.