Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο: 0 3 5. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

9 4 0. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

7 6 1.