Από τις 17 Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών σε ποσοστό 25%.

Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Hellenic Observatory of Corporate Governance (HOCG), που παρουσίασε η Corporate Matters, προκύπτει ότι οι 25 εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης του ΧΑ ξεπέρασαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας – έπρεπε να είχαν 61 μέλη γυναίκες στα ΔΣ και έχουν 68 -, αλλά η γυναικεία συμμετοχή στη διοικητική ομάδα είναι περιορισμένη.

Δηλαδή οι περισσότερες θέσεις που καταλαμβάνουν οι γυναίκες είναι μη εκτελεστικές. Μάλιστα, μεταξύ των 25 εταιρειών μόνο μία εταιρεία, η Jumbo, έχει γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο.

Yπάρχουν και 4 εταιρείες από τα blue chips του Χρηματιστηρίου που έχουν μικρότερο αριθμό γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια από τον προβλεπόμενο. Θα πρέπει να σταθούμε στις δύο από αυτές: Στις υπό κρατικό έλεγχο ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον νόμο, θα έπρεπε να είχε 2 γυναίκες στη σύνθεση του ΔΣ και έχει 1 και η ΕΥΔΑΠ θα έπρεπε να είχε 3 και έχει 2. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων διαφέρει από την πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών καθώς προβλέπεται η συμμετοχή 2 μελών ως εκπροσώπων εργαζομένων και έχουν οριστεί και στις δύο εταιρείες άνδρες.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για τη θέση του ΔΣ επιλέγονται με ψηφοφορία, οπότε δεν μπορεί η εταιρεία να επιβάλει στους εργαζομένους να ψηφίσουν γυναίκα. Ισως αυτό γίνει στο μέλλον ύστερα από απόφαση των ίδιων των σωματείων, ώστε τα 2 μέλη που θα ψηφιστούν να εκπροσωπούν και τα δύο φύλα, κάτι που θα είναι και το πιο δίκαιο.

Η ουσία είναι ότι έγινε μια αρχή για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων και αυτό είναι θετικό, καθώς οι γυναίκες έχουν αποδείξει τη διοικητική και οργανωτική τους επάρκεια. Τα πρώτα δείγματα όμως δεν είναι ενθαρρυντικά. Ελειψε η τόλμη, αφού από τις 68 γυναίκες στα ΔΣ της αφρόκρεμας των εταιρειών του ΧΑ μόνο οι 9 έχουν εκτελεστικό ρόλο ώστε να ασχολούνται με καθημερινά θέματα της διοίκησης.