Ποια πρόστιμα πληρώνει η Ελλάδα στην ΕΕ και γιατί ακριβώς, είναι το ζήτημα που θέτει η Εύα Καϊλή με επίκαιρη ερώτησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ευρωβουλευτής της Ελιάς ζητά «επίσημη ενημέρωση για το ύψος των προστίμων που καταβάλλει μηνιαίως η χώρα μας, σε βάρος πολλές φορές των Ελλήνων πολιτών, καθώς επίσης στοιχεία για ανάλογες υφιστάμενες εκκρεμότητες που ενδεχομένως θα μας κοστίσουν».

Τα ερωτήματα που θέτει στην Επιτροπή είναι:

1. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην Ελλάδα από την ΕΕ;

2. Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλει μηνιαίως η χώρα ως απόρροια των ανωτέρω προστίμων;

3. Τι διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για ανάλογες εκκρεμότητες της ελληνικής κυβέρνησης που ενδεχομένως καταλήξουν σε επιβολή προστίμων από την ΕΕ;

4. Σε ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη από την άδικη επιβάρυνσή του;

Επισημαίνοντας το δικαίωμα στη διαφάνεια και στην πληροφόρηση των πολιτών, καθώς και στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν οι Έλληνες, η κ. Καϊλή σημειώνει ότι «τα πρόστιμα είναι ασαφή και ομιχλώδη για την πλειονότητα των Ελλήνων, οι οποίοι εν αγνοία τους πληρώνουν. Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οι Συνθήκες της ΕΕ αναφέρονται ξεκάθαρα στο δικαίωμα της ελευθερίας στην πληροφόρηση, πρόσβασης στα έγγραφα και βεβαίως της χρηστής διοίκησης».