• Αναζήτηση
 • Συζητείται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπ. Ναυτιλίας

  Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής συζητείται την Πέμπτη στις 10 το πρωί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.»

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής συζητείται την Πέμπτη στις 10 το πρωί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.»

  Ένα από τα θέματα που ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο αφορά τις λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου (σελίδα 67) «με το άρθρο 106, μπαίνει οριστικά τέλος στην αδιαφάνεια των διαδικασιών κατάρτισης συμβάσεων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου και διασφαλίζεται η υποχρεωτική εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων των παρόχων των ανωτέρω υπηρεσιών, σε λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Η προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών από περισσότερους του ενός διαπιστευμένους παρόχους, οι οποίοι εγγυώνται επαρκώς όχι μόνο την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αλλά και τη διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων του φορέα διαχείρισης. Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού, μείωση του κόστους και τελικά φθηνότερη παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη του λιμένα».
  Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον κάθε πλοιοκτήτη να επιλέγει τους συνεργάτες του στα λιμάνια και να μην είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με μόνο έναν ανάδοχο που έχει προκύψει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας την οποία το υπουργείο Ναυτιλίας χαρακτηρίζει ως αδιαφανής.
  Κοινωνία