Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας διαψεύδει φήμες περί αναστολής της λειτουργίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας και διαβεβαιώνει τους τοπικούς φορείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο στελεχιακής ενίσχυσης του εν λόγω νοσοκομείου.

«Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της Αμαλιάδας και γενικότερα του Νομού Ηλείας, ότι ουδέποτε ήταν, είναι ή θα είναι στη βούληση και στο σχεδιασμό του Υπουργείου, η παύση ή η αναστολή, έστω και προσωρινή, της λειτουργίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας καθώς και οποιουδήποτε άλλου νοσοκομείου της χώρας» ξεκαθαρίζει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο Υγείας μάλιστα, αναφέρει ότι μετά από 5 χρόνια αποδυνάμωσης των νοσοκομείων από στελεχιακό δυναμικό, σήμερα υλοποιεί τις δεσμεύσεις του για ενίσχυση της στελέχωσης των Δημόσιων Δομών Υγείας.

Στα πλαίσια αυτά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας ενισχύεται με 1 Θέση Επικουρικού Χειρουργού η οποία έχει ήδη καλυφθεί, 2 Θέσεις Μόνιμων Ιατρών – Παθολόγων ΕΣΥ οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί και θα προκηρυχθούν άμεσα, 1 Θέση Επικουρικού Αναισθησιολόγου η οποία έχει ήδη ανοίξει από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η Υ.ΠΕ.) και σύντομα θα καλυφθεί, 1 Θέση Φαρμακοποιού, 2 Θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας/Ακτινολογίας, 1 Θέση Τεχνικού ΔΕ με ειδικότητα εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου από τις προκηρύξεις 4κ και 5κ του ΑΣΕΠ, για τις οποίες έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και βρίσκονται στο στάδιο του διορισμού, 1 Θέση Διοικητικού ΤΕ,1 Θέση Υδραυλικού ΥΕ και 1 Θέση Βοηθ. Υγειονομικού Προσωπικού ΥΕ, οι οποίες είναι θέσεις επικουρικού προσωπικού και η διαδικασία κάλυψής τους βρίσκεται στο στάδιο της επιλογής από την 6η Υ.ΠΕ.