Tηλεπικοινωνιακή «ακτινογραφία» δημόσιων υπηρεσιών και ΟΤΑ

Σε «τηλεπικοινωνιακό σκανάρισμα» του δημοσίου τομέα, και κυρίως στις Περιφέρειες και τους Δήμους, προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε «τηλεπικοινωνιακό σκανάρισμα» του δημοσίου τομέα, και κυρίως στις Περιφέρειες και τους Δήμους, προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιδιώκει να δώσει γρήγορα δείγματα γραφής για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, δεδομένης και της πρεμούρας της να δείξει προς τους «θεσμούς» ότι παράγει μετρήσιμο έργο στη δημόσια διοίκηση. Άλλωστε, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν στα …must των απαιτήσεών τους τη τεχνολογική αναβάθμιση των δημοσίων φορέων, η οποία εκτός των άλλων έχει και οικονομικό ενδιαφέρον .

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συλλέγει με εξαντλητικώς λεπτομερή τρόπο (σημείο προς σημείο, κτίριο προς κτίριο και φορέα προς φορέα) στοιχεία για τις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς και για τα εν ενεργεία πληροφοριακά συστήματα / εφαρμογές που φιλοξενούνται σε κάθε υπηρεσία και φορέα. Παράλληλα, επιχειρείται η αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των υπηρεσιών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες , τους Δήμους και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα.
Πρόκειται για …μια μεγάλης κλίμακας τηλεπικοινωνιακή «ακτινογραφία» των δημόσιων υπηρεσιών και των ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην κυβερνητική στόχευση να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του προγράμματος Σύζευξις ΙΙ -έχει ήδη προκηρυχθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) –
για την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε περίπου 34.000 σημεία / κτίρια του ∆ημόσιου Τομέα και την παροχή 55.000 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, για μια περίοδο τριών ετών.
Το υπουργείο Εσωτερικών θέτει στην ατζέντα του την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων του «Σύζευξις ΙΙ», ώστε, όπως διακηρρύσσει, «να καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των νομικών της προσώπων».
Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι η συνέχεια του δικτύου «Σύζευξις Ι» το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ για παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 9 χρόνια (2006-2014).
Οι βασικοί στόχοι για την υλοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι :
∙ Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου δημόσιου φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)
∙ H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
∙ H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
∙ H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας (όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.)
Έχει ήδη κατακυρωθεί το αποτέλεσμα των διαγωνισμών για ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία, όμως, για να προχωρήσει το έργο, το υπουργείο επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία η επικαιροποίηση των στοιχείων του «Σύζευσις ΙΙ».
Μόλις την περασμένη Τρίτη , ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Βούτσης απέστειλε έγγραφο (Αρ.Πρωτ.: 17971-26.5.2015) γι αυτό το θέμα προς τη
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων , την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων ∆ράσεων του ΥΠΕΣ , τις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις της Χώρας , τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Χώρας. Το έγγραφο έχει συνταχθεί από το τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών.
Οι φορείς πρέπει να στείλουν στο υπουργείο τα εξής στοιχεία:
– Όλα τα σημεία / κτίρια κάθε ∆ημόσιου Φορέα, που θα συμμετέχουν στο «Σύζευξις ΙΙ»
– Για καθένα από τα κτίρια, τα επιμέρους στοιχεία σε αυτό, που αφορούν στις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει, καθώς και στα εν ενεργεία
πληροφοριακά συστήματα / εφαρμογές που φιλοξενούνται σε αυτό.
-Επίσης, για κάθε φορέα που θα συμμετέχει στο «Σύζευξις ΙΙ», τις συνδέσεις (μετά τηλεφώνων) κινητής τηλεφωνίας που χρειάζεται για τα στελέχη του.
Τα στοιχεία που ζητούνται θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο μέχρι και τις 31/5/2015.
Σύμφωνα με παλαιότερη καταγραφή (Φεβρουάριος του 2013) των αναγκών των
φορέων που είχε ζητηθεί από το πρώην Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προέκυψε ότι συνολικά 33.753 σημεία (κτίρια) καθώς και 375 σημεία παρουσίας δικτύων ασύρματης πρόσβασης του Δημόσιου Τομέα πρόκειται να ενταχθούν στο «Σύζευξις ΙΙ». Τώρα θα διερευνηθεί ποια υφιστάμενα σημεία χρήζουν επικαιροποίησης ή διαγραφής.
Πριν από ένα δεκαήμερο (13.5.2015) , η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ , από την οποία έχει προκηρυχθεί το έργο «Σύζευξις ΙΙ» , απευθύνθηκε με επιστολή της σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι προβλέπεται να συνδεθούν στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα , ζητώντας να συμπληρώσουν στοιχεία για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ βρέθηκε πρόσφατα στη δίνη καταγγελίας για μια υπόθεση κακοδιαχείρισης που διερευνάται δικαστικά και διοικητικά.
Τώρα, σε διευκρινιστική αναφορά του υπουργείου Εσωτερικών τονίζεται ότι είναι σημαντικό να μην ξεχάσει κάθε φορέας να δηλώσει και τα σημεία εκείνα που σ΄αυτή τη φάση δεν συμμετέχουν στο παρόν δίκτυο ή δεν είναι στις λίστες του «Σύζευξις ΙΙ» . Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι «υπάρχει κίνδυνος τα σημεία αυτά που θα ξεχαστεί να δηλωθούν, να μην καταστούν αποδέκτες των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του «Σύζευξις ΙΙ» ή να καθυστερήσει αρκετά η ένταξη τους, συγκριτικά με τα υπόλοιπα που θα έχουν δηλωθεί».
Η λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων σκιαγραφείται ανάγλυφα στο έντυπο για την καταγραφή με τίτλο «Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης για κάθε κτίριο που επιθυμεί σύνδεση στο «Σύζευξις ΙΙ» (υποέργα νησίδων 1-8 Σύζευξις ΙΙ). Πρώτα ζητείται η ονομασία του κτιρίου (π.χ. ΚΕΠ περιοχής), ο φορέας (π.χ. δήμος ), εποπτεύον υπουργείο και διεύθυνση. Στη συνέχεια υπάρχει πεδίο ώστε να αναγραφεί η απόσταση της πόλης από την πρωτεύουσα του νομού, αν είναι κόμβος/public hot spot, η κατάσταση (εν λειτουργία ή όχι) και να καταμετρηθούν οι χρήστες τηλεφωνίας, οι χρήστες πρόσβασης, οι χρήστες e-mail. Ζητείται επίσης η ενδεχόμενη ύπαρξη άλλων δικτύων , οι υφιστάμενες τηλεφωνικές υποδομές κτιρίου (τύπος και πλήθος IP τηλεφώνων, τύπος τηλεφωνικού κέντρου, εφαρμογές/πληροφοριακά συστήματα (π.χ. τηλεδιάσκεψη) . Τέλος σημειώνονται στοιχεία για την αποτύπωση αναγκών δημόσιων φορέων για συσκευές και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (υποέργο ασύρματης νησίδας «Σύζευξις ΙΙ»).
Το όλο έργο προβάλλεται εδώ και χρόνια με δεδομένο ότι οι ανάγκες των φορέων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στις επιδιώξεις του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο δημόσιο υπηρεσίες όπως:
– ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου,
– Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
– υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης),
– Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης, δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk