• Αναζήτηση
 • «Ψαλιδισμένες» οι μειώσεις φόρου με αποδείξεις

  Επιβαρύνσεις για τους περισσότερους φορολογουμένους επιφυλλάσουν οι αλλαγές που έχουν ήδη νομοθετηθεί στη φορολογία του εισοδήματος και με τις οποίες «ψαλιδίζονται» οι μειώσεις φόρου με αποδείξεις.

  Επιβαρύνσεις για τους περισσότερους φορολογουμένους επιφυλλάσουν οι αλλαγές που έχουν ήδη νομοθετηθεί στη φορολογία του εισοδήματος και με τις οποίες «ψαλιδίζονται» οι μειώσεις φόρου με αποδείξεις.

  Ειδικά για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, ακόμη και για τους μισθωτούς, οι επιβαρύνσεις είναι μεγάλες καθώς έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά βάρη που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.
  Κλειδί για την αύξηση της επιβάρυνσης είναι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο σύστημα της έκπτωσης δαπανών (αποδείξεων) ενώ ακόμη δεν έχει  διευκρινιστεί από το υπουργείο των Οικονομικών ποιές αποδείξεις θα αναγνωρίζει η εφορία και και πιό θα είναι το κέρδος (μπόνους) για το φορολογούμενο.
  Πρός το παρόν αυτά που ισχύουν για τις μειώσεις του φόρου και τις αποδείξεις δαπανών είναι τα εξής:
  • Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου αυτού μειώνεται:
  • Για εισόδημα ως 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
  • Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 21.000 ευρώ. Ετσι, για παράδειγμα, για μισθωτό με εισόδημα 22.000 ευρώ η μείωση θα είναι 2.000 ευρώ, με εισόδημα 25.000 ευρώ η μείωση θα είναι 1.700 ευρώ κ.ο.κ. Μισθωτοί και συνταξιούχοι (αν υπάρχουν) με εισόδημα 42.000 ευρώ και πάνω δεν έχουν μείωση του φόρου.
  Προφανές είναι ότι την πιο πάνω μείωση του φόρου θα έχουν όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αλλά όλοι όσοι φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, όσοι δηλαδή αποκτούν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση, οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία, οι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη αυτή.
  Για να δοθεί η πιο πάνω μείωση του φόρου στα πρόσωπα που φορολογούνται με την κλίμακα φόρου μισθωτών – συνταξιούχων θα πρέπει αυτά τα πρόσωπα να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που έχουν νομίμως εκδοθεί είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι δαπάνες που πρέπει να προσκομισθούν ορίζονται περιοριστικά στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, με βάση τις κατηγορίες δαπανών όπως αυτές έχουν ταξινομηθεί στον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ετσι έχει οριστεί ότι στις δαπάνες που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται υπηρεσίες και είδη επισκευής και  συντήρησης κατοικίας, μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος, δαπάνες αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών, δαπάνες ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων.

  «Νεφελώδης η νομοθεσία»
  Η διάταξη που αναφέρεται στις δαπάνες που πρέπει να προσκομιστούν είναι ασαφής και νεφελώδης και θα δημιουργήσει προβλήματα στους φορολογουμένους. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 10.500 ευρώ. Οι αποδείξεις δαπανών γίνονται αποδεκτές από τη φορολογική αρχή εφόσον υποβληθούν με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ αυτών ανάλογα  με το δηλούμενο και φορολογούμενο εισόδημά τους. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο κατά περίπτωση ποσό αποδείξεων δαπανών, ο φόρος που έχει προκύψει κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, αυξάνεται με ειδικό και μπορεί μέχρι και να διπλασιαστεί. Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα ή είναι φυλακισμένοι.
  Παραδείγματα με ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις
  Αγνωστο είναι το αν οι μεταβολές που έγιναν πριν από λίγους μήνες θα ισχύουν για τη χρήση του 2013

  Το ζήτημα είναι αν με τις μεταβολές που έγιναν πριν από λίγους μήνες στη φορολογία εισοδήματος οι οποίες θα ισχύουν για τη χρήση 2013 και οι οποίες είναι σημαντικές θα προκύψουν ελαφρύνσεις ή περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις σε σχέση με τη φορολογία των εισοδημάτων του 2013. Ας δούμε με μερικά παραδείγματα τι προκύπτει.

  1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 16.000 ΕΥΡΩ:
  Εστω συνταξιούχος του Δημοσίου ο οποίος το 2012 είχε φορολογητέο εισόδημα από σύνταξη 16.000 ευρώ. Το ίδιο φορολογητέο εισόδημα θα έχει και το 2013. Με βάση την κλίμακα φόρου του 2012 η φορολογική επιβάρυνση ανήλθε σε 1.420 ευρώ. Με βάση την κλίμακα του 2013 ο φόρος κλίμακας θα ανέλθει σε 16.000Χ22% = 3.250 ευρώ, ποσό από το οποίο θα αφαιρεθεί η μείωση του φόρου των 2.100 ευρώ, δηλαδή οφειλόμενο ποσό φόρου 1.420. Συνεπώς δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση.
  2. ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 26.000 ΕΥΡΩ: Εστω ότι μισθωτός με δύο παιδιά τα οποία προστατεύει απέκτησε το 2012 φορολογητέο εισόδημα από μισθούς 26.000 ευρώ. Το ίδιο φορολογητέο εισόδημα θα αποκτήσει και το 2013. Με βάση την κλίμακα του 2012 ο οφειλόμενος φόρος ανήλθε σε 3.520 ευρώ. Με βάση την κλίμακα του 2013 ο φόρος κλίμακας θα ανέλθει σε 5.820 ευρώ, ποσό από το οποίο θα αφαιρεθεί η μείωση του φόρου των 1.600 ευρώ, δηλαδή οφειλόμενος φόρος 4.220 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα υπάρχει επιβάρυνση 700 ευρώ.

  3. ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40.000 ΕΥΡΩ: Εστω μισθωτός ο οποίος το 2012 απέκτησε φορολογητέο εισόδημα από μισθούς 40.000 ευρώ. Το ίδιο φορολογητέο εισόδημα απέκτησε και το 2013. Με βάση την κλίμακα του 2012 ο οφειλόμενος φόρος ανήλθε σε 8.820 ευρώ, ενώ με βάση την κλίμακα του 2013 ο φόρος κλίμακας θα ανέλθει σε 10.300, ποσό από το οποίο θα αφαιρεθεί η μείωση του φόρου των 200 ευρώ, δηλαδή οφειλόμενος φόρος 10.100 ευρώ. Η επιβάρυνση θα ανέλθει σε 1.280 ευρώ.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία