Μια νέα χειρουργική μέθοδος λαπαροσκοπικών επεμβάσεων χωρίς εμφανή τομή εφαρμόζεται στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν». Η μέθοδος, που ονομάζεται SΙLS (Single Ιncision Laparoscopic Surgery), έρχεται να καλύψει την ανάγκη για λιγότερο επεμβατικές τεχνικές και άριστα αισθητικά αποτελέσματα. Με τη νέα τεχνική ο χειρουργός, χρησιμοποιώντας την πτυχή του ομφαλού ως μία και μοναδική «πύλη εισόδου» στην περιτοναϊκή κοιλότητα, μπορεί να πραγματοποιήσει πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, αποκατάσταση κήλης, εκτομή κύστεων ήπατος, σπληνός, ωοθήκης κτλ. Η σπουδαιότητα της νέας τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων με άριστα αισθητικά αποτέλεσμα.