Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο:

4 1 7. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

7 4 1. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

1 3 3.