Ρυθμίσεις αιγιαλού: Διαγράφηκε η ρύθμιση για νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετά το 2011

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν την περασμένη εβδομάδα οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό, παραλία, όχθες και παρόχθια ζώνη ποταμών και λιμνών έφεραν αποτέλεσμα. Μετά από πιέσεις βουλευτών, περιβαλλοντικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και τη συλλογή υπογραφών πολιτών κατά του νομοσχεδίου, το υπουργείο προχώρησε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν την περασμένη εβδομάδα οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε  αιγιαλό, παραλία, όχθες και παρόχθια ζώνη ποταμών και λιμνών έφεραν αποτέλεσμα. Μετά από πιέσεις βουλευτών, περιβαλλοντικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και τη συλλογή υπογραφών πολιτών κατά του νομοσχεδίου, το υπουργείο προχώρησε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Έτσι, διαγράφηκε εντελώς η προωθούμενη ρύθμιση που προέβλεπε εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, έργων που κατασκευάστηκαν μετά την 28ηΙουλίου 2011, ημερομηνία που αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Όσον αφορά, σε αυθαίρετα έργα που κατασκευάστηκαν πριν την  28ης Ιουλίου 2011, για να διατηρηθούν και για να γίνει παραχώρηση της χρήσης τους, θα πρέπει να είναι δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν από το υπουργείο Οικονομικών στην αρχική ρύθμιση. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε νέα παράγραφο που προστέθηκε στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση των συναρμόδιων υπουργών για την τακτοποίησή τους εάν αφορούν βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες (προφανώς αφορά στα Ξενία στα οποία έχει μπει «πωλητήριο») καθώς και εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, επιχειρήσεων μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση και όχι για εξαίρεση από την κατεδάφιση όπως προέβλεπε η αρχική ρύθμιση.

Σχετικά με τα έργα που έχουν κατασκευαστεί έως τις 28.7.2011 (σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη,  υδάτινο στοιχείο,  πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού) χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης, θα μπορούν να λάβουν την παραχώρηση χρήσης µε αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Στα συγκεκριμένα έργα περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του (ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση) ή για έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας,

Όσα από αυτά λάβουν παραχώρηση χρήσης θα μπορούν να προχωρούν σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τους. Από την κατάθεση της αίτησης για παραχώρηση της χρήσης και έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας θα αναστέλλεται η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης –  εκτός αυτών που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν καταστεί τελεσίδικα – και διοικητικής αποβολής καθώς και η έκδοση νέων πρωτοκόλλων. Επίσης, θα αναστέλλεται η έκδοση νέων πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης και η επιβολή νέων προστίμων για τα προς παραχώρηση της χρήσης.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk