• Αναζήτηση
 • Η μεγάλη πρόκληση και η επιστροφή των τραπεζών στον δομικό τους ρόλο

  Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με επιταχυνόμενο ρυθμό στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.

  Η μεγάλη πρόκληση και η επιστροφή των τραπεζών στον δομικό τους ρόλο | tovima.gr
  Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με επιταχυνόμενο ρυθμό στο δεύτερο εξάμηνο του 2017. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά η εντυπωσιακή άνοδος του ελληνικού τουρισμού και η ανοδική πορεία ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε σημαντικό μέρος του προγράμματος προσαρμογής, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της χώρας, εξέλιξη η οποία αποτυπώθηκε στην καθοδική πορεία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Η μεγάλη πρόκληση για την επόμενη διετία είναι η θεμελίωση ενός παραγωγικού υποδείγματος ανάπτυξης σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με την ενεργό στήριξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι νέες οικονομικές ανισορροπίες που κληροδότησε η παρατεταμένη κρίση.
  Η εξισορρόπηση των «νέων δίδυμων ελλειμμάτων», δηλαδή του ελλείμματος επενδύσεων και του ελλείμματος υψηλής ποιότητας προσφερόμενων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο μιας εθνικής πολιτικής για την οικονομία. Ο αδύναμος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της ύφεσης δυσχεραίνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και την επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης του ποσοστού ανεργίας. Το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση του προβλήματος έγινε με τον περιορισμό της αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, υφίστανται ορισμένες δομικές παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα, την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, την κάμψη των εμποδίων σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών και, τέλος, την εμπέδωση αισθήματος σταθερότητας και ασφάλειας.
  Επιπροσθέτως, η πλήρης επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στον δομικό του ρόλο στην ελεύθερη οικονομία, δηλαδή τη διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας στα πλέον αποδοτικά επενδυτικά σχέδια, συνιστά αδήριτη ανάγκη. Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και βελτίωσαν σταδιακά την κεφαλαιακή τους θέση, ενώ παράλληλα έχουν περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή τους από τον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο πλαίσιο των ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, που θα διεξαχθούν εντός των πρώτων μηνών του 2018, αναμένεται να επιβεβαιωθεί εκ νέου η ισχυρή κεφαλαιακή τους επάρκεια.
  Τα επόμενα βήματα για την επιστροφή στην κανονικότητα των χρηματοπιστωτικών λειτουργιών θα είναι η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, η επιστροφή των καταθέσεων και κυρίως η μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, που θα απελευθερώσει κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις και θα αποκαταστήσει τις συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των υγιών επιχειρήσεων. Το 2018 θα αποτελέσει έτος καμπής στην προσπάθεια περιορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς οι αναληφθείσες θεσμικές πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών αναμένεται να αναβαθμίσουν τα συναλλακτικά ήθη, υποβοηθώντας τις ελληνικές τράπεζες να επιτύχουν τους στόχους που έχουν καθορίσει από κοινού με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες αυτές περιορίζουν το αίσθημα αδικίας που διακατέχει τους συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους οφειλέτες, τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις.
  Στο νέο αυτό περιβάλλον, η Alpha Bank υποστηρίζει ενεργά τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Η οικονομία θα έχει αρχίσει πραγματικά να ανασαίνει όταν οι τράπεζες θα παύσουν να αφιερώνουν το πλείστον του χρόνου τους στην ενασχόληση με θέματα εκτός τραπεζικών λειτουργιών, τα δε συμβούλια χρηματοδοτήσεων θα είναι πυκνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνα που ασχολούνται με καθυστερημένες οφειλές.
  Τέλος, η διασφάλιση της βιωσιμότητος του δημόσιου χρέους μέσω της λήψης μέτρων ελαφρύνσεως, στην κατεύθυνση της συμφωνίας του Eurogroup τον Μάιο του 2016, αποτελεί προϋπόθεση για την προσαρμογή των δημοσιονομικών στόχων – που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος – σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, τα οποία να είναι συμβατά με μια ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας. Ο περιορισμός του ύψους των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα θα δημιουργήσει τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο που, σε συνδυασμό με την εκλογίκευση του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής μεταξύ φορολογικών επιβαρύνσεων και περικοπών δαπανών, θα επιτρέψει τη σταθερή ανάπτυξη. Η επίλυση του προβλήματος βιωσιμότητος του χρέους θα βελτιώσει περαιτέρω τις συνθήκες για την έλευση ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές, τονώνοντας περαιτέρω τις συνθήκες ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.
  Ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης είναι διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk