• Αναζήτηση
 • Συνεργασίες και συμπράξεις για την επιβίωση των ΜμΕ

  Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί όρο επιβίωσης και επομένως κρίσιμη προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάκαμψη και την οριστική έξοδο από την κρίση. Αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού παραγωγικού συστήματος και βασική πηγή απασχόλησης είναι οι Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), για τις οποίες έχει επανειλημμένα λεχθεί ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

  Συνεργασίες και συμπράξεις για την επιβίωση των ΜμΕ | tovima.gr
  Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί όρο επιβίωσης και επομένως κρίσιμη προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάκαμψη και την οριστική έξοδο από την κρίση. Αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού παραγωγικού συστήματος και βασική πηγή απασχόλησης είναι οι Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), για τις οποίες έχει επανειλημμένα λεχθεί ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
  Με την αλήθεια των αριθμών, οι 676.700 ΜμΕ στην Ελλάδα συνεισφέρουν στο 87% του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων, δημιουργούν προστιθέμενη αξία ίση με 19,3% ΑΕΠ και παράγουν το 44,2% των ελληνικών εξαγωγικών αγαθών. Ομως η σημαντική απόκλιση από τις ευρωπαϊκές πρακτικές εξακολουθεί να είναι περιοριστικός παράγοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό στοιχείο, η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι στην πλειονότητά τους οι ΜμΕ είναι οικογενειακές επιχειρήσεις η οργανωτική τους ενδυνάμωση και η παραγωγική τους μεγέθυνση συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δυναμικές ΜμΕ όλων των μεγεθών και κλάδων, όπως της βιομηχανίας, μεταποίησης και των συναφών προς αυτές υπηρεσιών, αποτελούν σήμερα το 70% των μελών του ΣΕΒ.  
  Σήμερα, που η πλειονότητα των ΜμΕ είναι καταπονημένη από την πολυετή κρίση, δεν υπάρχει λόγος να εφευρίσκουμε τον τροχό και να δοκιμάζουμε πολιτικές στην πλάτη τους. Η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και των καλών πρακτικών για την ανάκαμψη των ΜμΕ είναι η κατεύθυνση που οφείλουμε να ακολουθήσουμε εάν θέλουμε να δώσουμε πνοή σε εκείνες που κατόρθωσαν και επιβίωσαν μέσα στην κρίση. Αυτό είναι και ο κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ, στο πλαίσιο της κοινής μελέτης με την ΕΥ αλλά και του Επιχειρηματικού Συνεδρίου για τις ΜμΕ, που προγραμματίζεται για την 21η Φεβρουαρίου 2018.  
  Στον ΣΕΒ πιστεύουμε πως η μεγέθυνση της οικονομίας και των επιχειρήσεων προϋποθέτει εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, δεξιότητες, καινοτομία, τεχνολογικό περιεχόμενο προϊόντων και υπηρεσιών και κυρίως επιχειρηματικές συνεργασίες. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί το εξής: Η επιβίωση και η ανάπτυξη των ΜμΕ  είναι ξεκάθαρα και θέμα νοοτροπίας. Αρκεί να κοιτάξουμε χώρες δίπλα μας ευρωπαϊκές, όπου θα δούμε ότι εκεί οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις είναι μια ζώσα καθημερινότητα, διότι εκεί προτιμούν να κοιτάνε το αύριο, τη μεγάλη εικόνα, αυτή των ανοικτών αγορών και της συμμετοχής στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και αξίας.  Δυστυχώς, εάν καταγράψουμε και κάνουμε μια σύγκριση πόσες είναι οι συγχωνεύσεις οι οποίες έγιναν ειδικότερα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτές είναι πολύ λιγότερες από όσες έχουν γίνει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που μάλιστα δεν έχουν βιώσει τη δική μας κρίση. Και αυτό τελικά είναι ένα βαθύ διαρθρωτικό ζήτημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που καλούμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε εάν θέλουμε να επιτύχουμε την ταχύτερη παραγωγική της μεγέθυνση και ανάπτυξη. Ξεκάθαρα: χωρίς βούληση για συνεργασίες και συμπράξεις δεν υπάρχει βιώσιμο  επιχειρηματικό μέλλον.
  Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός είναι ταμίας του ΔΣ του ΣΕΒ και συμπρόεδρος του Φόρουμ Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk