Ιστορία και Μαθηματικά ο «εφιάλτης» του δημοτικού

Τα Μαθηματικά και η Ιστορία σημειώνουν ρεκόρ δυσκολίας στο δημοτικό όπως προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που παρουσιάστηκε σήμερα στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Τα Μαθηματικά και η Ιστορία σημειώνουν ρεκόρ δυσκολίας στο δημοτικό όπως προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που παρουσιάστηκε σήμερα στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΠ για τα βιβλία του Δημοτικού (σ.σ. με ερωτηματολόγια στους Σχολικούς Συμβούλους) προκύπτει:
Α. Οι σχολικοί σύμβουλοι στην πλειονότητά τους θεωρούν ότι τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού, η Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού και τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά: α) στον όγκο του διδακτικού περιεχομένου σε σχέση με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο, β) στις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία του διδακτικού περιεχομένου τους, γ) στη συμβολή της οργάνωσης των περιεχομένων τους στη διδασκαλία, δ) στις έννοιες που περιέχουν όσον αφορά στην κατανόησή τους από πλευράς των μαθητών, ε) στην ανεπάρκεια του προγραμματισμένου διδακτικού χρόνου, στ) στην υπερβολική αύξηση των απαιτήσεων του γνωστικού αντικειμένου και του αντίστοιχου βιβλίου σε σχέση με την προηγούμενη τάξη.
Β. Οι σχολικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι απαιτείται περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία του διδακτικού εγχειριδίων των Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού, των Φυσικών Επιστημών (Φυσικά) της Ε΄ και της Στ΄ Δημοτικού και των Μαθηματικών της Β΄ Δημοτικού και της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού.
Επίσης η πλειονότητα των σχολικών συμβούλων θεωρεί ότι είναι υπερβολικός ο φόρτος των εργασιών που ανατίθενται στο σπίτι, για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού, τα Μαθηματικά της Στ΄ Δημοτικού, τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού και την Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού.
Οι σχολικοί σύμβουλοι αναφέρουν ακόμη ότι εντοπίζουν δυσκολίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και των Θρησκευτικών για όλες τις τάξεις.
Η έρευνα έγινε στους 322 Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Η επιλογή των Σχολικών Συμβούλων έγινε με κριτήριο το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του έργου τους και μέσα από την επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής ευθύνης τους μπορούν να εκφέρουν άποψη σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού.
Ο μεγάλος… γρίφος
Συγκεκριμένα:
Από το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού, τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού, η Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού και τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού επιλέγονται σε υψηλό ποσοστό από τους ερωτώμενους, με αρκετή διαφορά από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, το 86,67% δήλωσε «ναι» για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού, το 78, 60% για την Ιστορία Στ΄ Δημοτικού και το 75,79% για τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού.
Σύμφωνα με το 56,84% των ερωτώμενων μεγάλος είναι ο όγκος του διδακτικού περιεχομένου των Μαθηματικών της Δ΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 51,93% της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 50, 18% της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 49,47% των Μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 47,37% των Φυσικών της Στ΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 45,96% των Φυσικών της Ε΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 43,51 της Γλώσσας της Στ΄ Δημοτικού, σύμφωνα με το 40,00% της Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού και σύμφωνα με το 37,19% της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού.
Η γλώσσα που… τσακίζει
Σχετικά με τη Γλώσσα μεγάλος κρίνεται ο όγκος του διδακτικού περιεχομένου της μαθήματος σε σχέση με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο για το 50,18% των ερωτώμενων όσον αφορά στο βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού, για το 40,00% των ερωτώμενων όσον αφορά τη Γλώσσα της Στ΄ Δημοτικού, για το 37,19% των ερωτώμενων για τη Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού, για το 32,28% των ερωτώμενων όσον αφορά τη Γλώσσα της Β΄ Δημοτικού, για το 31,93% των ερωτώμενων όσον αφορά τη Γλώσσα της Γ΄ Δημοτικού και για το 25,61% των ερωτώμενων όσον αφορά στη Γλώσσα της Α΄ Δημοτικού.
Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι σχολικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία του περιεχομένου τους, πρώτα είναι τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού (89,82%), στην συνέχεια τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού (80,00%) και η Ιστορία της Στ΄ (66,67%) Δημοτικού.
Οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στη Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού σύμφωνα με το 27,37% των ερωτώμενων, στη Γλώσσα της Β΄ Δημοτικού σύμφωνα με το 25,26% των ερωτώμενων, στη Γλώσσα της Α΄ Δημοτικού σύμφωνα με το 25,26% των ερωτώμενων και τέλος 23,86% εκτιμά ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία του περιεχομένου της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού.
Φυσικές Επιστήμες και Γεωγραφία
Το 40,70% των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία του περιεχομένων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικά) της Ε΄ Δημοτικού, το 35,79% των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία του περιεχομένων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικά) της Στ΄ και σύμφωνα με το 35,09% οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία του περιεχομένου της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού.
Επίσης, των 23,16% των Σχολικών Συμβούλων θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία του περιεχομένου της Γεωγραφίας Ε΄ και το 19,30% στη Γεωγραφία της Στ΄ Δημοτικού.
Τέλος το 87,37% των ερωτώμενων θεωρεί ότι ο προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού. Το 77, 19% θεωρεί ότι ο προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού και το 72, 28% θεωρεί ότι ο προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για την Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού.
Δεν φτάνει ο χρόνος
Για τα γνωστικά αντικείμενα των μεγαλύτερων τάξεων και κυρίως της Ε΄ και της Στ΄ Δημοτικού οι σχολικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι δεν επαρκεί ο προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος και συγκεκριμένα: Το 60,35% των ερωτώμενων αναφέρει τα Μαθηματικά της Στ΄ Δημοτικού, το 60,35% τα Μαθηματικά της Δ΄ Δημοτικού, το 55,09% τα Φυσικά της Ε΄ Δημοτικού, το 50,53% τα Φυσικά της Στ΄ Δημοτικού, το 50, 53% τη Γλώσσα της Ε΄ Δημοτικού, το 50,53% την Ιστορία της Ε΄ Δημοτικού.
Επίσης, σύμφωνα με το 47,72% ο προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για τα Μαθηματικά της Γ΄ Δημοτικού, ενώ το 46,67% των ερωτώμενων αναφέρει ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για τα Μαθηματικά της Α΄ Δημοτικού.
Ο προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για τη διδασκαλία της Μελέτης του Περιβάλλοντος της Γ΄ Δημοτικού (32,98%), της Δ΄ Δημοτικού (29,12%), της Β΄Δημοτικού (27,72%) και της Α΄ Δημοτικού (27,72%).
Από τα μαθήματα των μεγαλύτερων τάξεων (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού), προγραμματισμένος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για τη διδασκαλία του περιεχομένου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ Δημοτικού σύμφωνα με το 27,02% και της Στ΄ Δημοτικού σύμφωνα με το 23,86%.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk