Δεν έχει μόνο επικοινωνιακό ενδιαφέρον η αντιπαράθεση ΠαΣοΚΝΔ την επομένη της διακαναλικής (εδώ πράγματι ο πομπός λαμβάνει από τον δέκτη το μήνυμά του υπό μορφή αντεστραμμένη), αλλά και ψυχιατρικό. Μια αμφίδρομη «διπλή δέσμευση» παίζει στα μυαλά των αντιπάλων: για να σταθεροποιηθώ πρέπει να αποσταθεροποιήσω (με εκλογές), λέει ο ένας· για να αποσταθεροποιήσω πρέπει να σταθεροποιηθώ (χωρίς εκλογές), λέει ο άλλος. Στη σχιζοφρένεια, κατά Βateson, συμβαίνει ακριβώς αυτό: ορισμένα άτομα εμπλέκονται σε μια κατάσταση όπου ο άλλος τούς εκπέμπει δύο είδη μηνυμάτων τα οποία αντιφάσκουν μεταξύ τους και απλούστατα αδυνατούν να διακρίνουν τον τύπο του μηνύματος στον οποίο πρέπει να απαντήσουν. Να σε κάψω Γιάννη, να σ΄ αλείψω λάδι- εκατέρωθεν. ΥΓ. Και μία απορία: Η κυρία Δραγώνα παραιτήθηκε εξαιτίας του παρακράτους ή του κράτους;