Προβληματισμό προκαλεί η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 12%, με την πλειοψηφία των ανέργων να βρίσκονται εκτός εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στις νέες ηλικίες. Πράγματι, το ποσοστό ανεργίας των νέων σε ηλικία κάτω των 25 ετών έχει αυξηθεί δραματικά, υπερβαίνοντας το 32%. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί όλους είναι αν και πότε η ανεργία (και περισσότερο στις νέες ηλικίες) θα εμφανίσει σημάδια μείωσης ή έστω συγκράτησης.

Οι μεταβολές του ποσοστού ανεργίας είναι αντιστρόφως ανάλογες των επιδόσεων της οικονομίας.

Πράγματι, όσο η οικονομία αποδίδει λιγότερο σε σχέση με τις πραγματικές της δυνατότητες (γνωστό ως παραγωγικό κενό) τόσο η ανεργία αυξάνεται. Εχει παρατηρηθεί επίσης ότι ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας όταν η οικονομία υπολείπεται των δυνατοτήτων της είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό μείωσης της ανεργίας όταν η οικονομία υπερβαίνει τις δυνατότητές της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η ελληνική οικονομία, εν μέσω ύφεσης, αναμένεται να παράγει το 2010 περίπου 8% λιγότερο από τις πραγματικές της δυνατότητες και ακόμη λιγότερο το 2011 (περίπου 10%). Καθώς η οικονομία αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς αλλά μάλλον αργούς ρυθμούς από το 2012 και μετά, το παραγωγικό κενό θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται. Η ζοφερή συνέπεια των παραπάνω διαπιστώσεων είναι ότι το ποσοστό ανεργίας θα εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την επόμενη διετία. Αυτό ισχύει περισσότερο για το ποσοστό ανεργίας στις νέες ηλικίες καθώς η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Η δυσμενής εξέλιξη στο μέτωπο της ανεργίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, υπονομεύει περαιτέρω την κοινωνική συνοχή της χώρας τη στιγμή που έντονα σημάδια κοινωνικής αναταραχής έχουν ήδη εμφανισθεί λόγω των οικονομικών μέτρων. Δεύτερον, προκαλεί τριγμούς στο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης της οικονομίας αφού επιτάσσει αυξημένα επιδόματα ανεργίας που δεν έχουν προβλεφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η περαιτέρω έκρηξη της ανεργίας μπορεί να περιορισθεί. Τα διαρθρωτικά μέτρα (όπως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και η άρση του καμποτάζ) μπορούν να συνεισφέρουν στον στόχο της μείωσης της ανεργίας αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση σε καινοτόμους κλάδους της οικονομίας. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο τομέας των υπηρεσιών δημιουργεί ευκολότερα νέες θέσεις εργασίας. Τους τομείς αυτούς που είναι καινοτόμοι, εξωστρεφείς, που απαιτούν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργούν γρηγορότερα νέες θέσεις εργασίας, χρειάζεται να στηρίξει με τις δράσεις της η κυβέρνηση.

Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο University of Κeele και ο κ. Θεόδωρος Παναγιωτίδης είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.