Η Βritish Αirways ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της αυστραλέζικης Qantas Αirways.