* ΣΜΕΧΑ: Εν όψει της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο σύνδεσμος των χρηματιστών, αφού επισημαίνει ότι δεν είναι εναντίον των αυστηρότερων διατάξεων του νομοσχεδίου, αναφέρει ότι «οι διατάξεις πρέπει να είναι στοχευμένες» και το κόστος εφαρμογής τους να είναι μικρότερο από το όφελος της εφαρμογής τους.

* Ανδρομέδα ΕΕΧ: Ζημιές ύψους 22,45 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2008 η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, έναντι κερδών 15,68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Το ΔΣ της εταιρείας, με δεδομένο το ικανοποιητικό υπόλοιπο των αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2008, στην οποία θα προτείνει τη διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιότερων χρήσεων.

* ΕΝΕL: Δύο συμφωνίες με τις εταιρείες Damco Εnergy του ομίλου Κοπελούζου και Ιnternational Constructional του ομίλου Σαμαρά για την απόκτηση μεριδίων σε αιολικά πάρκα ισχύος έως και 1.400 ΜW στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία συνήψε η ιταλική εταιρεία ενέργειας Εnel. Σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών, η Εnel θα αποκτήσει αρχικά μερίδιο 30% στα κοινά της projects με τους δύο ομίλους, με option για σταδιακή αύξηση του ποσοστού της στο 80%. * ΜΙG: Υστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών οικονομικού και νομικού ελέγχου, όπως είχε ανακοινωθεί στις 6 Μαρτίου 2008, η Μarfin Ιnvestment Group (ΜΙG) προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 49,99% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της κροατικής Sunce Κoncen d.d. αντί 90 εκατ. ευρώ. Η ΜΙG διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη συμμετοχή της στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εντός της επομένης διετίας αντί του επιπρόσθετου ποσού των 45 εκατ. ευρώ.

* ΙCΑΡ: Η ΙCΑΡ Group απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην εταιρεία Κύκλος ΑΕ Είσπραξης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κύκλος είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της στην Ελλάδα, έχει πορεία 12 χρόνων στη Διαχείριση Απαιτήσεων και διαθέτει τρεις θυγατρικές στη Ρουμανία, στη Σερβία και στη Βουλγαρία.

* Πλαίσιο Computers: Ανοδική πορεία ακολούθησαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφθασε τα 203 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 9,4%. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,9%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 9,7%.