Σε επίπεδα-ρεκόρ έχει φθάσει πλέον ο δανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία είναι πολύ πιθανόν σε λίγα χρόνια, αν διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της χρηματοδότησής τους από τις τράπεζες, να ξεπεράσουν σε οφειλές ακόμη και τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ηδη στην καταναλωτική πίστη τα δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν φθάσει το 15,7% έναντι 15,5% που είναι ο μέσος όρος στις χώρες της ζώνης του ευρώ.