• Αναζήτηση
 • CNL Capital: Παίρνει καύσιμα από το ΧΑ για νέες χρηματοδοτήσεις

  H CNL Capital, η πρώτη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) στην Ελλάδα είναι έτοιμη να εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο.

  H CNL Capital, η πρώτη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) στην Ελλάδα είναι έτοιμη να εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο. Οι απαραίτητες εγκρίσεις, η διαδικασία του book building και η έναρξη της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 4 χρόνια από την ίδρυσή της και σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου και να ενισχύσει τη διασπορά των μετοχών της.
  Η εταιρεία θα προχωρήσει σε έκδοση 400.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ με στόχο να συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 4 εκατ. ευρώ, ανάλογα και με το πώς θα διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης.
  Η εταιρεία με τη νομική μορφή της ΕΚΕΣ ιδρύθηκε το 2014 με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έβρισκαν κλειστές της πόρτες των τραπεζών.
  Το αρχικό κεφάλαιο ήταν 800.000 ευρώ και μέσα από αυξήσεις  κεφαλαίου έχει πλέον ξεπεράσει τα 4 εκατ. ευρώ. Βασικοί χρηματοδότες της CNL Capital ήταν ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος της Viohalco με 25%, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος με 9,5% και το Ιδρυμα Ωνάση με 7,5%. Συνολικά σήμερα αριθμεί 33 μετόχους και μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής θα προστεθούν τουλάχιστον άλλοι 300.
  Ποιους δανειοδοτεί
  Η εταιρεία καλύπτει ομολογιακά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με «ταβάνι» τα 300.000 ευρώ και διάρκεια έως 1 έτος. Δανειοδοτεί κυρίως εταιρείες που πληρώνουν άμεσα τους προμηθευτές τους αλλά εισπράτουν με καθυστέρηση από τους πελάτες τους. Αυτό το «κενό» ήρθε να καλύψει η CNL Capital  και να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες εταιρείες με τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης. Όλα τα δάνεια είναι με εξασφαλίσεις, κυρίως με εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες της δανειοδοτούμενης επιχείρησης, είτε με προσωπικές εγγυήσεις περιουσιακών στοιχείων των ίδιων των επιχειρηματιών.
  Από την έναρξη των εργασιών της η CNL Capital έχει προχωρήσει στην έκδοση 32 ομολογιακών δανείων, εκ των οποίων 15 έχουν λήξει και τα 17 είναι ενεργά. Συνολικά έχει χρηματοδοτήσει 20 επιχειρήσεις (μερικές 2 και 3 φορές) με συνολικά κεφάλαια 8,5 εκατ. ευρώ (πολύ πάνω από τα ίδια κεφάλαια γιατί ο δανεισμός επειδή είναι βραχύβιος ανακυκλώνεται).
   Νέες επενδύσεις
  Η εταιρεία ήδη εξετάζει δυνητικές επενδύσεις σε πάνω από 12 εκδόσεις νέων ομολογιακών δανείων τους επόμενους 3 έως 5 μήνες, συνολικού ύψους άνω των 6,2 εκατ. ευρώ, σε διαφορετικούς κλάδους όπως η βιομηχανία τροφίμων, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα καταναλωτικά προϊόντα, η παραγωγή καλλυντικών, ο κατασκευαστικός κλάδος.
  «Θέλουμε να αποτελούμε ένα στρατηγικό συνεργάτη, αρωγό στη μεγέθυνση των ελληνικών εταιρειών και της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο  διευθύνων σύμβουλος της CNL Capital κ. Νίκος Χλωρός.
  Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο κ. Πάνος Λέκκας και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Νίκος Χλωρός. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ, εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της CNL Capital και αμοίβεται με management fees
  Στο τέλος του 2017, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 2,447 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους φόρων στα 137.000  ευρώ από 31.000 ευρώ.  Ειδικότερα, το 2017 τα έσοδα από τόκους και προμήθειες της CNL Capital διαμορφώθηκαν στα 222.000 ευρώ και τα έκτακτα και λειτουργικά έξοδα στα 84.000 ευρώ.
  Μερίσματα
  Η εσωτερική αξία της μετοχής όπως υπολογίζεται από τη διαχειρίστρια εταιρεία ανήρχετο στις 31/5/2018 σε 10,49 ευρώ. Η διοίκηση δεσμεύεται για τη διανομή ετησίου μερίσματος που κατ’ ελάχιστο θα ισούται με το μέσο όρο των δύο ακόλουθων ποσών: 40% των ετησίων κερδών και 4% επί της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας στις 31/12 του προηγούμενου έτους.  Σημειώνεται πως οι Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) απολαμβάνουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καθώς δεν ισχύει η  παρακράτηση φόρου 15% στα διαμεμόμενα μερίσματα
  Μεταξύ των εταιρειών που έχουν δανειοδοτηθεί από την CNL Capital είναι η εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ  (πρώτες ύλες για βιομηχανικούς κλάδους),  Amaze SA (mobile marketing), Epexyl (ειδικές κατασκευές από ξύλο) κ.α.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk